ACASA STRATEGIE ACTIVITATI CONTACT GALERIE FOTO moinesti.ro

ACTIVITATI

 

ÎNFIINȚAREA CABINETULUI DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI

 • În cadrul „Centrului de activităţi educativ-recreative” deţinut de partenerul Asociaţia Aşezământul Social Filantropic „Sf. Gheorghe” Moineşti se amenajează un spaţiu de aproximativ 20 mp, care va avea destinaţia de Cabinet de Consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi
 • Lucrările de amenajare cuprind: instalarea unui sistem de încălzire pentru a asigura un confort termic adecvat, intenționând ca această activitate să se desfășoare pe o perioadă nedeterminată și după implementarea proiectului,montare pardoseală gresie, jaluzele verticale și dotarea cu mobilier

CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI;

 • În cadrul cabinetului se derulează activităţi de consiliere psihosocială, medicală, de igienă, educativă, non formală, vocaţională, de prevenire a violenţei în familie, religioasă, privind respectarea drepturilor copilului atât pe duratata proiectului cât și după finalizarea acestuia
 • Scopul principal al activităţii de consiliere constă în identificarea indicatorilor specifici ai dinamicii psiho-comportamentale: la nivelul copilului – se presupune ieşirea din situaţia de criză a copilului şi identificarea elementelor de patologie socială (cerşetorie, fenomenul copiii străzii, delincvenţă juvenilă etc.) iar la nivel familial – se presupune evaluarea modului şi stilului de viaţă parental, participarea familiei la un program de întâlniri lunare, ateliere de informare, dezbateri privind managementul comportamental al copilului, crearea unui climat socio-afectiv pozitiv în familie şi deţinerea unei concepţii educative corecte astfel încât să-şi poată orienta copiii în sensul aprecierii valorilor tradiţionale
 • În funcţie de specificul problematicii abordate, şedintele de consiliere sunt organizate având drept beneficiari persoane, familii ori grupuri de persoane vulnerabile selectate din cadrul grupului ţintă al proiectului. Şedinţele de consiliere vor fi organizate şi susţinute de către un număr de 15 specialişti din cadrul UAT municipiul Moineşti, în baza unui program întocmit de către aceştia. Şedinţele de consiliere individuală vor avea durata de minim 30 minute, de 2 ori/săptămână. Ședințele de grup vor avea durata de maximum 60 minute, de minim 2 ori/lună

 

ȘCOALĂ DE VARĂ

 • Desfăşurarea unor activităţi educative, recreative și de socializare în luna iulie, pe o perioadă de 2 săptămâni de către 40 copii din grupul țintă și 30 de tineri voluntari cu scopul de orientare a acestora către activităţi recreative care să le asigure o dezvoltare personală armonioasă şi extinsă 
 • Activități propuse:
  • ATELIER DE CREAŢIE a cărui activitate se va dezvolta prin confecţionarea de produse de artizanat specifice zonei Moldovei - ţesătorie
  • îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate a tinerilor prin ACTIVITĂŢI SPORTIVE: curs de şah, campionat de şah, tir cu arcul, căţărare, gimnastică ritmică, jocuri
  • informarea şi educarea tinerilor asupra regulilor fundamentale de IGIENĂ, ALIMENTAŢIE ȘI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR: workshop - igienă; workshop - alimentație sănătoasă, atelier de gătit mini-chef
  • QUILLING - WORKSHOP care să dezvolte activităţile practico-creative ale elevilor implicaţi, aceştia vor învăţa noţiuni de bază ale tehnicii de lucru cu hârtia şi vor realiza confecţionarea unor obiecte decorative, ornamente, felicitări şi bijuterii, produse finale după modelele date
  • sensibilizarea tinerilor asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice - jocuri
  • imbunătăţirea capacităţii de organizare a activităţilor personale ale tinerilor
  • organizarea unor evenimente speciale cu rol de recompensare şi motivare a tinerilor participanţi
  • Pe parcursul celor două săptămâni în cadrul atelierelor de creaţie, Workshop-uri şi celorlalte activităţi un număr de 40 de copii beneficiari şi 30 de elevi voluntari vor beneficia de masa de pranz prin servicii de catering

 

ORGANIZAREA UNEI EXCURSII LA SLĂNIC MOLDOVA ȘI SALINA TG.OCNA

 • 40 de copii vor efectua o excursie de documentare în stațiunea Slănic Moldova și Salina Târgu Ocna

 

ACHIZIŢIA MATERIALELOR DIDACTICE NECESARE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI

 

CALENDAR ACTIVITĂȚI

 

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Înființarea și amenajarea cabinetului de consiliere

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

„ŞCOALĂ DE VARĂ”(workshop-uri, ateliere de creație, curs de sah, tir cu arcul etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie – Staţiunea Slănic Moldova şi Salina Tg. Ocna”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x