Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2019 privind acceptarea donației propuse de Fundația Terre des hommes Elveția 2019-02-14
44 / 2019 privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului local nr. 189/08.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizaţiilor de Funcţionare şi Profil de Activitate şi a Avizelor de amplasare şi profil de activitate pe teritoriul Municipiului Moinești 2019-02-14
43 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului local nr. 29 din 07.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al Municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare 2019-02-14
42 / 2019 privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta Centru Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești 2019-02-14
41 / 2019 privind acordarea unui ajutor de urgență persoanelor victime ale violenței domestice, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a municipiului Moinești 2019-02-14
40 / 2019 privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale” în anul 2019 2019-02-14
39 / 2019 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I/2019, în municipiul Moinești 2019-02-14
38 / 2019 privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2019-2020 2019-02-14
37 / 2019 privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeţei de 2 ha teren împădurit situat în punct Lucacioaia - deal Osoiu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-14
36 / 2019 pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-14
35 / 2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moineşti 2019-02-14
34 / 2019 privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2019-02-14
33 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 70 din 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-14
32 / 2019 privind constatarea de către Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local 2019-02-14
31 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 6/27.01.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. nr 408/2016, proiectant S.C. ROUTTE–CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2019-02-07
Înapoi