Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
224 / 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza” 2018-12-19
223 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza” 2018-12-19
222 / 2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/21.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/28.07.2017 2018-12-19
221 / 2018 privind darea în administrare a unui sector de drum către Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Măgirești 2018-12-19
220 / 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectată incendiu 2018-12-19
219 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-12-19
218 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/26.06.2018 privind aprobarea soluţiei contractuale pentru stingerea obligaţiilor aferente Contractelor de concesiune nr. 2/29.12.1992, nr. 6/01.06.1993 şi nr. 7/01.06.1993 2018-12-14
217 / 2018 pentru aprobarea „Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă” din municipiul Moinești, pentru anul 2019 2018-12-14
216 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-12-14
215 / 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu 2018-12-14
214 / 2018 privind repartizarea unei locuinţe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Vasile Alecsandri, bl. A1, ap. 2, județul Bacău 2018-12-14
213 / 2018 privind repartizarea locuinței sociale, situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, Bl. E26, ap. 301, județul Bacău 2018-12-14
212 / 2018 privind repartizarea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-12-14
211 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/28.02.2005 privind reactualizarea domeniului public al municipiului Moinești 2018-12-14
210 / 2018 privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 161/16.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza munuicipiului Moinești 2018-12-14
Înapoi