Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
145 / 2019 privind aprobarea soluţiei contractuale pentru stingerea obligaţiilor aferente Contractului de concesiune nr. 6/01.06.1993 având ca obiect concesionarea către Petrom RA–Schela de Petrol Modîrzău, a terenului în suprafaţă de 579 mp situat pe Strada Mihail Sadoveanu 2019-07-05
144 / 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Moineşti, Județul Bacău 2019-07-05
143 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 129/19.07.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, situat în municipiul Moineşti, punct Schelă, județul Bacău 2019-07-05
142 / 2019 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situat în Municipiul Moineşti, strada Schelei, Județul Bacău 2019-07-05
141 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiție finanțate prin proiectul „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 119326 în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 2019-07-05
140 / 2019 privind asocierea Municipiul Moineşti cu Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Bacău pentru realizarea proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități” 2019-07-05
139 / 2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2019-2020 2019-07-05
138 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-07-05
137 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 73 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu, Municipiul Moinești” și a indicatorilor tehnico–economici 2019-07-05
136 / 2019 privind acceptarea donației propuse de Fundația Terre des hommes Elveția 2019-06-20
135 / 2019 privind declararea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moinești, Județul Bacău a unor bunuri imobile de uz și de interes public local 2019-06-20
134 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 68/12.03.2019 privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA în vederea implementării proiectului „Simpozionul internațional și expoziția muzeală „Tristan Tzara și Cultura DADA” – ediția a VIII-a” 2019-06-20
133 / 2019 pentru aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unui imobil situat în Municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Județul Bacău 2019-06-20
132 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 166/24.09.2018 privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al Municipiului Moinești, Județul Bacău 2019-06-20
131 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/14.02.2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moineşti 2019-06-20
Înapoi