Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
173 / 2019 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Moinești, Județul Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151 B, Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-08-28
172 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Moinești a imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E și a terenului aferent, situat în Municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151B, Județul Bacău 2019-08-28
171 / 2019 pentru abrogarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 122/20.06.2019 privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E și a terenului aferent, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151 B, Municipiul Moinești, Județul Bacău din domeniul privat al Municipiului Moinești și administrarea Consiliului Local Moinești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, în vederea înființării unei Secții Sanatoriale Balneare exterioară a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie 2019-08-28
170 / 2019 privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în Municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2C, județul Bacău 2019-08-28
169 / 2019 privind aprobarea sustenabilitatii proiectului "Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii in cazul copiilor celor mai vulnerabili" - titlu vechi "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate – model 2.0", depus si inregistrat la FRDS cu nr.15/08.05.2019, cod PN 3002 2019-08-28
168 / 2019 pentru recompensarea absolvenților din Municipiul Moinești care au obținut media 10 la exemanul național de Capacitate, sesiunea iunie 2019 2019-08-28
167 / 2019 privind acordarea unui cadou familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia unor aniversări 2019-08-28
166 / 2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-08-28
165 / 2019 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două loturi de teren, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2019-08-28
164 / 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 101 din 7.07.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire rezidențiala, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău” 2019-08-28
163 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 106/26.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-08-28
162 / 2019 privind aprobarea încheierii parteneriatului pentru desfășurarea unei acțiuni de plantări cu Asociaţiile EcoAssist Bucureşti și Activ Moinești, pe terenuri degradate detinute de catre municipiul Moineşti, situate în zona Deal Sâghia si Iordana – municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-08-28
161 / 2019 privind majorarea impozitului pe cladire pentru imobilul situat în Municipiul Moinești, str.T.Vladimirescu nr.287, aparținând S.C.PREST SERV S.A.Moinesti reprezentata prin lichidator judiciar A.P.I.Grup SPRL prin Asociat coordonator Lupusoru Costică 2019-08-28
160 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-08-28
159 / 2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2019 2019-08-28
Înapoi