Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
159 / 2009 Hotararea nr. 159/2009 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
158 / 2009 Hotararea nr. 158/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 599,02 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Atelierelor, judetul Bacau 2009-01-01
177 / 2009 Hotararea nr. 177/2009 pentru aprobarea înfiintarii functiei de administrator public la nivelul municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
176 / 2009 Hotararea nr. 176/2009 privind modificarea domeniului public al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
175 / 2009 Hotararea nr. 175/2009 privind abrogarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr. 76/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Moinesti si a tarifelor minime de concesionare 2009-01-01
174 / 2009 Hotararea nr. 174/2009 privind aprobarea masurii de reducere a cheltuielilor pentru Cantina de Ajutor Social în anul 2010 si punerea în aplicare a Cap. IV din Protocolul de parteneriat dintre Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, Primaria Moinesti si Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 Moinesti 2009-01-01
173 / 2009 Hotararea nr. 173/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
172 / 2009 Hotararea nr. 172/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
171 / 2009 Hotararea nr. 171/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
170 / 2009 Hotararea nr. 170/2009 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ -Teritoriale – Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire, de practica în management si de gestiune a formarii resurselor umane” ce urmeaza a fi depus spre finantare în cadrul Programului Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”(PO DCA), Axa prioritara 1- „Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de interventie 1.3. „Îmbunatatirea eficacitatii organizationale”, precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii 2009-01-01
169 / 2009 Hotararea nr. 169/2009 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2009-01-01
1 / 2010 Hotararea nr. 1/2010 privind preluarea personalului de specialitate de la serviciile publice si societatile comerciale înfiintate de Consiliul Local al municipiului Moinesti în cadrul Serviciului de Colectare Selectiva a Deseurilor 2010-01-01
2 / 2010 Hotararea nr. 2/2010 privind desemnarea functionarilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinesti carora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru perioada 2010-2014 2010-01-01
3 / 2010 Hotararea nr. 3/2010 privind stabilirea, pentru anul 2010, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social 2010-01-01
4 / 2010 Hotararea nr. 4/2010 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice „Construire Hala agroalimentara, municipiul Moinesti, judetul Bacau”- faza: Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici, proiect nr. 10/2009 – proiectant S.C. ABC PROIECT S.R.L. Moinesti 2010-01-01
Înapoi