Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
82 / 2009 Hotararea Nr. 82/2009 privind aprobarea prelungirii strazii 22 Decembrie din municipiul Moinesti pâna la limita administrativ teritoriala cu orasul Comanesti 2009-01-01
83 / 2009 Hotararea Nr. 83/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de Sarcini al Serviciului de colectare selectiva a deseurilor din municipiul Moinesti si comunele învecinate 2009-01-01
84 / 2009 Hotararea Nr. 84/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice „Reabilitare si modernizare strada Eremia Grigorescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau, faza Proiect tehnic, Detalii de executie si Caiete de sarcini”, proiect nr. 8/2009 – proiectant S.C. Drum Proiect S.R.L Bacau 2009-01-01
85 / 2009 Hotararea Nr. 85/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Blocuri de locuinte ANL, 2 tronsoane P+3+M, str. Tristan Tzara, nr. 1, municipiul Moinesti”, proiectant S.C. VANEL EXIM SRL Bacau 2009-01-01
86 / 2009 Hotararea Nr. 86/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hala parter dezmembrari auto, str. Cpt. Zaganescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Sterian Dumitru Lucian - proiect nr. 38a/2009 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
87 / 2009 Hotararea Nr. 87/2009 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 95/2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Blocuri locuinte ANL doua tronsoane P+3+M, strada T. Tzara” proiect nr. 48/2008 – proiectant: S.C. Vanel Exim S.R.L. 2009-01-01
88 / 2009 Hotararea Nr. 88/2009 privind aprobarea prelungirii contractului de asistenta si reprezentare juridica între municipiul Moinesti si Cabinet de avocat „Dumitru Rusu” si încheierea unor contracte cu alti specialisti 2009-01-01
89 / 2009 Hotararea Nr. 89/2009 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2009-01-01
90 / 2009 Hotararea Nr. 90/2009 privind constatarea de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacau, a încetarii de drept a unui mandat de consilier local 2009-01-01
91 / 2009 Hotararea Nr. 91/2009 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Localal municipiului Moinesti pe luna iulie 2009 2009-01-01
92 / 2009 Hotararea Nr. 92/2009 privind revocarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Moinesti din functia de membru în Consiliul de Administratie al S.C. Apa Serv S.A. Bacau si numirea altui membru 2009-01-01
93 / 2009 Hotararea Nr. 93/2009 privind modificarea si completarea taxelor locale pentru desfacerea de produse în Piata municipala prevazute în Anexa la Hotararea Consiliului local al municipiului Moinesti nr. 12/2009 2009-01-01
94 / 2009 Hotararea Nr. 94/2009 privind declansarea actiunii pentru localizarea si identificarea proprietarilor, precum si demararea negocierilor în vederea cumpararii suprafetei de teren necesara amplasarii Statiei de Epurare Ape Uzate Sud Moinesti 2009-01-01
95 / 2009 Hotararea Nr. 95/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Blocuri de locuinte ANL, 2 tronsoane P+3+M, str. Tristan Tzara, nr. 1, municipiul Moinesti”, proiectant S.C. VANEL EXIM SRL Bacau 2009-01-01
96 / 2009 Hotararea Nr. 96/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice„ Înlocuire si/sau Completare Sisteme Clasice de Încalzire cu Sisteme care Utilizeaza Energia Solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti” – faza Studiu de Fezabilitate, proiect întocmit de S.C. BOGMAR INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti 2009-01-01
Înapoi