Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
153 / 2009 Hotararea Nr. 153/2009 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa, a loturilor de teren situate în strada Plopilor, municipiul Moinesti, în favoarea beneficiarilor locuintelor construite prin Asociatia „Habitat for Humanity” Comanesti 2009-01-01
154 / 2009 Hotararea Nr. 154/2009 privind cumpararea de catre Consiliul Local al municipiului Moinesti a unui teren în suprafata de 11.394 m.p. situat în zona Vasâiesti, punct Tarina, necesar amplasarii Statiei de Epurare Ape Uzate Sud Moinesti 2009-01-01
155 / 2009 Hotararea Nr. 155/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
156 / 2009 Hotararea Nr. 156/2009 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 a Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de Sarcini al Serviciului de colectare selectiva a deseurilor din municipiul Moinesti si comunele învecinate 2009-01-01
157 / 2009 Hotararea nr. 157/2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Moinesti nr. 52/2009 privind aprobarea Notei de fundamentare privind activitatile ce vor fi executate de catre persoanele angajate temporar, conform Legii nr. 76/2002, în perioada 01.05.2009 – 01.11.2009 2009-01-01
168 / 2009 Hotararea nr. 168/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent pentru obiectivul „Statie pompare Moinesti” cuprins în componenta A – Constructia si reabilitarea aductiunii principale Poiana Uzului Bacau a proiectului cu finantare prin Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 – proiect nr. 15/2009 întocmit de S.C. Vanel Exim S.R.L. Bacau, beneficiar HASKONING NEDERLAND BV, amplasament str. Lunca 2009-01-01
167 / 2009 Hotararea nr. 167/2009 privind repartizarea a doua locuinte cu chirie, ce apartin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
166 / 2009 Hotararea nr. 166/2009 privind organizarea si desfasurarea evenimentului „Sarbatori de Iarna 2009” 2009-01-01
165 / 2009 Hotararea nr. 165/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile si terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Moinesti si instituirea altor taxe pentru anul 2010 2009-01-01
164 / 2009 Hotararea nr. 164/2009 privind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
163 / 2009 Hotararea nr. 163/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
162 / 2009 Hotararea nr. 162/2009 privind completarea domeniului public al municipiului Moinesti însusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/1999 si aprobat de Hotararea Guvernului României nr. 1347/2001 2009-01-01
161 / 2009 Hotararea nr. 161/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti si comuna Zemes, prin Consiliul Local Zemes, în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii „Modernizare drum acces varianta DJ 117” 2009-01-01
161 / 2009 Hotararea nr. 161/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti si comuna Zemes, prin Consiliul Local Zemes, în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii „Modernizare drum acces varianta DJ 117” 2009-01-01
160 / 2009 Hotararea nr. 160/2009 pprivind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a 3 loturi de teren situate în municipiul Moinesti, judetul Bacau în vederea amplasarii unor module pentru vânzare presa 2009-01-01
Înapoi