Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2009 Hotararea Nr. 50/2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a Scolii generale cu clasele I – VIII „Stefan Luchian, municipiul Moinesti, judetul Bacau” si a cheltuielilor legate de acesta 2009-01-01
51 / 2009 Hotararea Nr. 51/2009 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiul Moinesti a imobilului teren în suprafata de 3.596 mp, situat în municipiul Moinesti, str. Tristan Tzara, nr. 1, judetul Bacau si transmiterea acestuia în folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte 2009-01-01
52 / 2009 Hotararea Nr. 52/2009 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind activitatile ce vor fi executate de catre persoanele angajate temporar conform Legii nr. 76/2002, în perioada 01.05.2009 – 01.11.2009 2009-01-01
53 / 2009 Hotararea Nr. 53/2009 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. „Apa Serv” S.A. BACAU 2009-01-01
54 / 2009 Hotararea Nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al municipiului Moinesti 2009-01-01
55 / 2009 Hotararea Nr. 55/2009 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al S.C. „Constructii Pod” S.R.L Moinesti 2009-01-01
56 / 2009 Hotararea Nr. 56/2009 privind aprobarea preluarii de catre S.C. Constructii Pod S.R.L. a Contractului de leasing nr. 29/03.04.2007 încheiat de catre S.C. Prest Serv S.A. Moinesti cu Italo Romena Lesing IFN SA. 2009-01-01
57 / 2009 Hotararea Nr. 57/2009 privind stabilirea, pentru anul 2009, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social 2009-01-01
58 / 2009 Hotararea Nr. 58/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun înmatricularii de pe raza municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
59 / 2009 Hotararea Nr. 59/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de Fezabilitate, privind obiectivul „Închidere rampa de depozitare gunoi, municipiul Moinesti” si a indicatorilor tehnico – economici ai investitiei 2009-01-01
60 / 2009 Hotararea Nr. 60/2009 privind aprobarea participarii municipiului Moinesti, judetul Bacau, în calitate de membru fondator, la înfiintarea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” 2009-01-01
61 / 2009 Hotararea Nr. 61/2009 aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului pentru atribuirea în gestiune delegata, prin licitatie publica deschisa, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinesti, Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate si a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinesti. 2009-01-01
62 / 2009 Hotararea Nr. 62/2009 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe luna aprilie 2009 2009-01-01
63 / 2009 Hotararea Nr. 63/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Iftimi Dan - proiect nr. 43/2009 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
64 / 2009 Hotararea Nr. 64/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Creare acces din exterior prin extindere apartament pentru amenajare spatiu comercial, str. Zorilor, bl. 10,ap. 1, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar S.C. SILDAN S.R.L. Moinesti” – proiect nr. 95/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
Înapoi