Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2009 Hotararea Nr. 64/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Creare acces din exterior prin extindere apartament pentru amenajare spatiu comercial, str. Zorilor, bl. 10,ap. 1, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar S.C. SILDAN S.R.L. Moinesti” – proiect nr. 95/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
65 / 2009 Hotararea Nr. 65/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial tip parter, str. Tudor Vladimirescu, bl. D3, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Gornea Constantin - proiect nr. 113/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
66 / 2009 Hotararea Nr. 66/2009 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a Serviciului de colectare selectiva a deseurilor în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Moinesti 2009-01-01
67 / 2009 Hotararea Nr. 67/2009 privind trecerea blocurilor ANL, situate în municipiul Moinesti , str. Luminii, str. T. Vladimirescu si str. Plopilor din domeniul public al municipiului Moinesti, judetul Bacau în domeniul public al statului 2009-01-01
68 / 2009 Hotararea Nr. 68/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent pentru obiectivul „Statie pompare Moinesti” cuprins în componenta A – Constructia si reabilitarea aductiunii principale Poiana Uzului Bacau a proiectului cu finantare prin Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 – proiect nr. 15/2009 întocmit de S.C. Vanel Exim S.R.L. Bacau, beneficiar HASKONING NEDERLAND BV, amplasament str. Lunca 2009-01-01
69 / 2009 Hotararea Nr. 69/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
70 / 2009 Hotararea Nr. 70/2009 privind aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere pe anul 2008 al S.C. Apa Prim S.R.L Moinesti 2009-01-01
71 / 2009 Hotararea Nr. 71/2009 pprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009al S.C. Apa Prim S.R.L Moinesti 2009-01-01
72 / 2009 Hotararea Nr. 72/2009 privind aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere pe anul 2008 al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2009-01-01
73 / 2009 Hotararea Nr. 73/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2009-01-01
74 / 2009 Hotararea Nr. 74/2009 privind aprobarea Contractului de management pentru directorulS.C. Apa Prim S.R.L Moinesti 2009-01-01
75 / 2009 Hotararea Nr. 75/2009 privind aprobarea Contractului de management pentru directorulS.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2009-01-01
76 / 2009 Hotararea Nr. 76/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Moinesti si a tarifelor minime de concesionare 2009-01-01
77 / 2009 Hotararea Nr. 77/2009 pentru constituirea comisiei mixte de analiza a activitatii de la Serviciul Public de Asistenta Sociala si propuneri pentru îmbunatatirea si eficientizarea activitatii 2009-01-01
78 / 2009 Hotararea Nr. 78/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare strada Eremia Grigorescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau”, proiect nr. 8/2009 – proiectant S.C. Drum Proiect S.R.L Bacau 2009-01-01
Înapoi