Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
101 / 2009 Hotararea Nr. 101/2009 privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinestii 2009-01-01
102 / 2009 Hotararea Nr. 102/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal” Moinesti 2009-01-01
103 / 2009 Hotararea Nr. 103/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Scoala nr. 1 Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
104 / 2009 Hotararea Nr. 104/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Scoala nr. 2 Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
105 / 2009 Hotararea Nr. 105/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru procurarea apei calde menajere la Scoala nr. 4 Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
106 / 2009 Hotararea Nr. 106/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Scoala de Arte si Meserii Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
107 / 2009 Hotararea Nr. 107/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Gradinita nr. 9 Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
108 / 2009 Hotararea Nr. 108/2009 privind aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice solare pentru producerea apei calde menajere la Gradinita nr. 1 Ghiocel Moinesti, judetul Bacau” si a documentatiei tehnico-economice - faza: Studiu de fezabilitate 2009-01-01
109 / 2009 Hotararea Nr. 109/2009 privind cumpararea de catre Consiliul Local al municipiului Moinesti a unui teren în suprafata de 11.347 m.p. situat în zona Vasâiesti, punct Tarina, necesar amplasarii Statiei de Epurare Ape Uzate Sud Moinesti 2009-01-01
110 / 2009 Hotararea Nr. 110/2009 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unei suprafete de 9,35 mp teren din domeniul public al municipiului Moinesti catre S.C. E.ON Moldova Distributie S.A. pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu energie electrica statie pompare Moinesti” din cadrul investitiei „Constructia si reabilitarea aductiunii principale Poiana Uzului Bacau” proiect cu finantare prin masura I.S.P.A. nr. 2002/RO/16/P/PE/018 2009-01-01
1111 / 2009 Hotararea Nr. 111/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
1121 / 2009 Hotararea Nr. 112/2009 privind preluarea unor adaposturi de protectie civila din proprietatea S.C. Petrom S.A. – Membru OMV Grup Zacaminte Moinesti Lucacesti Dofteana în proprietatea publica a municipiului Moinesti si în administrarea Consiliului Local al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
113 / 2009 Hotararea Nr. 113/2009 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 a Hotarârii Consiliului Local nr. 74/2008 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile si terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Moinesti pentru anul 2009 si instituirea altor taxe 2009-01-01
1141 / 2009 Hotararea Nr. 114/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 7769 mp, situat în extravilanul municipiului Moinesti, judetul Bacau, zona „Schela” 2009-01-01
1151 / 2009 Hotararea Nr. 115/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 181 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Tudor Vladimirescu, zona „Arcade” judetul Bacau 2009-01-01
Înapoi