Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2010 Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 7769 mp, situat în extravilanul municipiului Moinesti, judetul Bacau, zona „Schela” 2010-01-01
20 / 2010 Hotararea nr. 20/2010 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafata de 1.513 mp., situat în municipiul Moinesti, strada Lucacesti, nr. 61B, judetul Bacau, Asociatiei „Sfintii Voievozi” Moinesti în vederea construirii unui asezamânt social 2010-01-01
21 / 2010 Hotararea nr. 21/2010 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti, situate pe strada Lucacesti, nr. 2, municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
22 / 2010 Hotararea nr. 22/2010 privind preluarea în administrare de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti a Sectorului de Drum National 2G, de la km 43+640, la iesirea din Moinesti spre Bacau, pâna la km 53+358, la iesirea din Moinesti spre Comanesti, de la Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi 2010-01-01
23 / 2010 Hotararea nr. 23/2010 privind interdictia de amplasare a bannerelor publicitare transversale în zona centrala a municipiului Moinesti (strada T. Vladimirescu) 2010-01-01
24 / 2010 Hotararea nr. 24/2010 privind aprobarea initierii realizarii proiectului “Promovarea potentialului turistic al municipiului Moinesti”, finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, a cofinantarii cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile si conexe. 2010-01-01
25 / 2010 Hotararea nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Colectare Selectiva a Deseurilor din municipiul Moinesti, serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinesti 2010-01-01
26 / 2010 Hotararea nr. 26/2010 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009 al S.C. Apa Prim S.R.L Moinesti 2010-01-01
27 / 2010 Hotararea nr. 27/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010al S.C. Apa Prim S.R.L Moinesti 2010-01-01
28 / 2010 Hotararea nr. 28/2010 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009 al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2010-01-01
29 / 2010 Hotararea nr. 29/2010 privind repartizarea a patru locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte situate în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
30 / 2010 Hotararea nr. 30/2010 privind repartizarea a patru locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte situate în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
31 / 2010 Hotararea nr. 31/2010 privind aprobarea criteriilor de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Moinesti 2010-01-01
32 / 2010 Hotararea nr. 32/2010 privind transmiterea în folosinta gratuita, pentru o perioada de 49 de ani, a imobilului situat în municipiul Moinesti, str. Libertatii, nr. 6A, judetul Bacau, Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, respectiv Protopopiatului Moinesti 2010-01-01
33 / 2010 Hotararea nr. 33/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Moinesti, strada Atelierelor, FN, judetul Bacau 2010-01-01
Înapoi