Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2009 Hotararea Nr. 24/2009 privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier local de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
25 / 2009 Hotararea Nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 35/24.06.2008 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliul Local Moinesti 2009-01-01
26 / 2009 Hotararea Nr. 26/2009 privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinesti 2009-01-01
27 / 2009 Hotararea Nr. 27/2009 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2008 2009-01-01
28 / 2009 Hotararea Nr. 28/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Moinesti pentru anul 2009 2009-01-01
29 / 2009 Hotararea Nr. 29/2009 privind aprobarea scutirii sau reducerii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferentlocuintei de domiciliu în anul 2009 pentru persoanele din municipiul Moinesti, ale caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara, precum si în cazul persoanelor fizice afectate de calamitati 2009-01-01
30 / 2009 Hotararea Nr. 30/2009 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B. 2009-01-01
31 / 2009 Hotararea Nr. 31/2009 privind aprobarea modificarilor intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Moinesti, însusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/1999 si aprobat de Hotararea Guvernului României nr. 1347/2001 2009-01-01
32 / 2009 Hotararea Nr. 32/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire magazin tip supermarket si anexe, amenajare curte, accese, împrejmuire si reclama, str. Cpt. Zaganescu, f.n., municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar S.C. LIDL România S.C.S. - proiect nr. 114/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
33 / 2009 Hotararea Nr. 33/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial tip parter, str. Tudor Vladimirescu, bl. D3, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Gornea Constantin - proiect nr. 113/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
34 / 2009 Hotararea Nr. 34/2009 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului situat în strada T. Vladimirescu, bl. F1, parter, municipiul Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
35 / 2009 Hotararea Nr. 35/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice Extindere Compartiment de primire urgente al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti - faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici ai investitiei 2009-01-01
36 / 2009 Hotararea Nr. 36/2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti a imobilului teren în suprafata de 4.200 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 177 C, judetul Bacau 2009-01-01
37 / 2009 Hotararea Nr. 37/2009 privind aprobarea propunerii de vânzare a locuintelor din fondul locativ ce apartine domeniului privat al municipiului Moinesti 2009-01-01
38 / 2009 Hotararea Nr. 38/2009 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Moinesti si a cheltuielilor legate de acesta 2009-01-01
Înapoi