Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
165 / 2009 Hotararea nr. 165/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile si terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Moinesti si instituirea altor taxe pentru anul 2010 2009-01-01
164 / 2009 Hotararea nr. 164/2009 privind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
163 / 2009 Hotararea nr. 163/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
162 / 2009 Hotararea nr. 162/2009 privind completarea domeniului public al municipiului Moinesti însusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/1999 si aprobat de Hotararea Guvernului României nr. 1347/2001 2009-01-01
161 / 2009 Hotararea nr. 161/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti si comuna Zemes, prin Consiliul Local Zemes, în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii „Modernizare drum acces varianta DJ 117” 2009-01-01
161 / 2009 Hotararea nr. 161/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti si comuna Zemes, prin Consiliul Local Zemes, în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii „Modernizare drum acces varianta DJ 117” 2009-01-01
160 / 2009 Hotararea nr. 160/2009 pprivind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a 3 loturi de teren situate în municipiul Moinesti, judetul Bacau în vederea amplasarii unor module pentru vânzare presa 2009-01-01
159 / 2009 Hotararea nr. 159/2009 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
158 / 2009 Hotararea nr. 158/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 599,02 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Atelierelor, judetul Bacau 2009-01-01
177 / 2009 Hotararea nr. 177/2009 pentru aprobarea înfiintarii functiei de administrator public la nivelul municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
176 / 2009 Hotararea nr. 176/2009 privind modificarea domeniului public al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
175 / 2009 Hotararea nr. 175/2009 privind abrogarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr. 76/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Moinesti si a tarifelor minime de concesionare 2009-01-01
174 / 2009 Hotararea nr. 174/2009 privind aprobarea masurii de reducere a cheltuielilor pentru Cantina de Ajutor Social în anul 2010 si punerea în aplicare a Cap. IV din Protocolul de parteneriat dintre Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, Primaria Moinesti si Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 Moinesti 2009-01-01
173 / 2009 Hotararea nr. 173/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
172 / 2009 Hotararea nr. 172/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
Înapoi