Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
125 / 2009 Hotararea Nr. 125/2009 privind numirea administratorului special la S.C. PREST SERV S.A. Moinesti, societate în insolventa 2009-01-01
126 / 2009 Hotararea Nr. 126/2009 privind aprobarea participarii la „Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati”, prin proiectul „Înfiintarea Parcului municipal Moinesti, judetul Bacau” 2009-01-01
127 / 2009 Hotararea Nr. 127/2009 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2009-01-01
128 / 2009 Hotararea Nr. 128/2009 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare selectiva a deseurilor din municipiul Moinesti, a delegarii în gestiune directa si a Contractului-cadru de delegare în gestiune directa a serviciului de salubrizare din municipiul Moinesti 2009-01-01
129 / 2009 Hotararea Nr. 129/2009 pentru aprobarea Contractului-cadru de dare în administrare a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Moinesti în vederea functionarii Serviciului de colectare selectiva a deseurilor 2009-01-01
130 / 2009 Hotararea Nr. 130/2009 privind atribuirea gratuita a cantitatii de 20 m.c. material lemnos din padurea proprietate privata a Consiliului Local al Municipiului Moinesti, Parohiei Ortodoxe „Cuvioasa Paraschiva” Hangani - Moinesti 2009-01-01
1312 / 2009 Hotararea Nr. 131/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire sediu firma P+E, str. Vasile Alecsandri (în vecinatatea locului A2), municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar S.C. CAT GUARD S.R.L. Bacau - proiect nr. 56/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
132 / 2009 Hotararea Nr. 132/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 436,19 mp, situat în municipiul Moinesti, punct „Osoiu”, judetul Bacau 2009-01-01
133 / 2009 Hotararea Nr. 133/2009 privind aprobarea „Programului operativ de actiune pentru perioada de toamna-iarna 2009-2010, în municipiul Moinesti, judetul Bacau” 2009-01-01
134 / 2009 Hotararea Nr. 134/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
135 / 2009 Hotararea Nr. 135/2009 pentru numirea Presedintelui Clubului Sportiv Municipal Moinesti 2009-01-01
136 / 2009 Hotararea Nr. 136/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 49/2008 pentru retragerea dreptului de administrare al S.C. Prest Serv S.A. Moinesti asupra bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Moinesti 2009-01-01
137 / 2009 Hotararea Nr. 137/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 62/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C.APA PRIM S.R.L. Moinesti 2009-01-01
138 / 2009 Hotararea Nr. 138/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 63/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C. SALUBRIS PRIM S.R.L Moinesti 2009-01-01
139 / 2009 Hotararea Nr. 139/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 64/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C. CONSTRUCTII POD S.R.L. Moinesti 2009-01-01
Înapoi