Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2009 Hotararea Nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al municipiului Moinesti 2009-01-01
55 / 2009 Hotararea Nr. 55/2009 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al S.C. „Constructii Pod” S.R.L Moinesti 2009-01-01
56 / 2009 Hotararea Nr. 56/2009 privind aprobarea preluarii de catre S.C. Constructii Pod S.R.L. a Contractului de leasing nr. 29/03.04.2007 încheiat de catre S.C. Prest Serv S.A. Moinesti cu Italo Romena Lesing IFN SA. 2009-01-01
57 / 2009 Hotararea Nr. 57/2009 privind stabilirea, pentru anul 2009, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social 2009-01-01
58 / 2009 Hotararea Nr. 58/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun înmatricularii de pe raza municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
59 / 2009 Hotararea Nr. 59/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de Fezabilitate, privind obiectivul „Închidere rampa de depozitare gunoi, municipiul Moinesti” si a indicatorilor tehnico – economici ai investitiei 2009-01-01
60 / 2009 Hotararea Nr. 60/2009 privind aprobarea participarii municipiului Moinesti, judetul Bacau, în calitate de membru fondator, la înfiintarea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” 2009-01-01
61 / 2009 Hotararea Nr. 61/2009 aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului pentru atribuirea în gestiune delegata, prin licitatie publica deschisa, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinesti, Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate si a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinesti. 2009-01-01
62 / 2009 Hotararea Nr. 62/2009 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe luna aprilie 2009 2009-01-01
63 / 2009 Hotararea Nr. 63/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Iftimi Dan - proiect nr. 43/2009 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
64 / 2009 Hotararea Nr. 64/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Creare acces din exterior prin extindere apartament pentru amenajare spatiu comercial, str. Zorilor, bl. 10,ap. 1, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar S.C. SILDAN S.R.L. Moinesti” – proiect nr. 95/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
65 / 2009 Hotararea Nr. 65/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial tip parter, str. Tudor Vladimirescu, bl. D3, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Gornea Constantin - proiect nr. 113/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
66 / 2009 Hotararea Nr. 66/2009 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a Serviciului de colectare selectiva a deseurilor în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Moinesti 2009-01-01
67 / 2009 Hotararea Nr. 67/2009 privind trecerea blocurilor ANL, situate în municipiul Moinesti , str. Luminii, str. T. Vladimirescu si str. Plopilor din domeniul public al municipiului Moinesti, judetul Bacau în domeniul public al statului 2009-01-01
68 / 2009 Hotararea Nr. 68/2009 privind avizarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent pentru obiectivul „Statie pompare Moinesti” cuprins în componenta A – Constructia si reabilitarea aductiunii principale Poiana Uzului Bacau a proiectului cu finantare prin Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 – proiect nr. 15/2009 întocmit de S.C. Vanel Exim S.R.L. Bacau, beneficiar HASKONING NEDERLAND BV, amplasament str. Lunca 2009-01-01
Înapoi