Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
176 / 2009 Hotararea nr. 176/2009 privind modificarea domeniului public al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
175 / 2009 Hotararea nr. 175/2009 privind abrogarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr. 76/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Moinesti si a tarifelor minime de concesionare 2009-01-01
174 / 2009 Hotararea nr. 174/2009 privind aprobarea masurii de reducere a cheltuielilor pentru Cantina de Ajutor Social în anul 2010 si punerea în aplicare a Cap. IV din Protocolul de parteneriat dintre Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, Primaria Moinesti si Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 Moinesti 2009-01-01
173 / 2009 Hotararea nr. 173/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
172 / 2009 Hotararea nr. 172/2009 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2009-01-01
171 / 2009 Hotararea nr. 171/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
170 / 2009 Hotararea nr. 170/2009 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ -Teritoriale – Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire, de practica în management si de gestiune a formarii resurselor umane” ce urmeaza a fi depus spre finantare în cadrul Programului Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”(PO DCA), Axa prioritara 1- „Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de interventie 1.3. „Îmbunatatirea eficacitatii organizationale”, precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii 2009-01-01
169 / 2009 Hotararea nr. 169/2009 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2009-01-01
1 / 2010 Hotararea nr. 1/2010 privind preluarea personalului de specialitate de la serviciile publice si societatile comerciale înfiintate de Consiliul Local al municipiului Moinesti în cadrul Serviciului de Colectare Selectiva a Deseurilor 2010-01-01
2 / 2010 Hotararea nr. 2/2010 privind desemnarea functionarilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinesti carora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru perioada 2010-2014 2010-01-01
3 / 2010 Hotararea nr. 3/2010 privind stabilirea, pentru anul 2010, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social 2010-01-01
4 / 2010 Hotararea nr. 4/2010 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice „Construire Hala agroalimentara, municipiul Moinesti, judetul Bacau”- faza: Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici, proiect nr. 10/2009 – proiectant S.C. ABC PROIECT S.R.L. Moinesti 2010-01-01
5 / 2010 Hotararea nr. 5/2010 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
6 / 2010 Hotararea nr. 6/2010 privind încheierea Actului aditional nr. 2 pentru modificarea Conditiilor speciale de creditare ale Contractului de credit nr. 1/17.04.2007 2010-01-01
7 / 2010 Hotararea nr. 7/2010 pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL în municipiul Moinesti, judetul Bacau, ce vor ramâne vacante pe perioada exploatarii acestora în regim de închiriere, valabila în anul 2010. 2010-01-01
Înapoi