Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2010 Hotararea nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 163/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2010-01-01
9 / 2010 Hotararea nr. 9/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti a imobilului „Centrala termica” si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, Zona Unicat, judetul Bacau în vederea valorificarii prin licitatie publica pentru anul 2010 2010-01-01
10 / 2010 Hotararea nr. 10/2010 privind vânzarea unui spatiu cu destinatia prestari-servicii „Centrala termica” si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, Zona Unicat, judetul Bacau 2010-01-01
11 / 2010 Hotararea nr. 11/2010 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B.” 2010-01-01
12 / 2010 Hotararea nr. 12/2010 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” 2010-01-01
13 / 2010 Hotararea nr. 13/2010 privind aprobarea exploatarii si vânzarii unei cantitati de material lemnos pe picior din padurea proprietate a municipiului Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
14 / 2010 Hotararea nr. 14/2010 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 145/21.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
14 / 2010 Hotararea nr. 15/2010 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind activitatile ce vor fi executate de catre persoanele angajate temporar, conform Legii nr. 76/2002, în perioada 01.03.2010 – 30.11.2010 2010-01-01
16 / 2010 Hotararea nr. 16/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotararea nr. 3/2009 privind acordarea în folosinta gratuita a suprafetei de 8.989 mp. teren, situate în municipiul Moinesti, strada George Cosbuc, judetul Bacau, Parohiei Ortodoxe „Înaltarea Domnului” din municipiul Moinesti, pentru amenajare cimitir 2010-01-01
17 / 2010 Hotararea nr. 17/2010 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2010-01-01
18 / 2010 Hotararea nr. 18/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Moinesti pentru anul 2010 2010-01-01
19 / 2010 Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 7769 mp, situat în extravilanul municipiului Moinesti, judetul Bacau, zona „Schela” 2010-01-01
20 / 2010 Hotararea nr. 20/2010 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafata de 1.513 mp., situat în municipiul Moinesti, strada Lucacesti, nr. 61B, judetul Bacau, Asociatiei „Sfintii Voievozi” Moinesti în vederea construirii unui asezamânt social 2010-01-01
21 / 2010 Hotararea nr. 21/2010 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti, situate pe strada Lucacesti, nr. 2, municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
22 / 2010 Hotararea nr. 22/2010 privind preluarea în administrare de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti a Sectorului de Drum National 2G, de la km 43+640, la iesirea din Moinesti spre Bacau, pâna la km 53+358, la iesirea din Moinesti spre Comanesti, de la Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi 2010-01-01
Înapoi