Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2010 Hotararea nr. 36/2010 privind stabilirea apartenentei la domeniul privat al municipiului Moinesti a pasunii Consiliului Local Moinesti 2010-01-01
37 / 2010 Hotararea nr. 37/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie deschisa a pasunii în suprafata de 454,4 ha apartinând domeniului privat al municipiului Moinesti 2010-01-01
38 / 2010 Hotararea nr. 38/2010 privind desemnarea persoanelor pentru semnarea documentelor aferente parteneriatului dintre Municipiul Moinesti si localitatea Rosh Pinna – Israel si aprobarea cheltuielilor aferente deplasarilor in strainatate 2010-01-01
39 / 2010 Hotararea nr. 39/2010 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti, pentru anul 2011 2010-01-01
40 / 2010 Hotararea nr. 40/2010 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2009 2010-01-01
41 / 2010 Hotararea nr. 41/2010 privind aprobarea contributiei Consiliului Local al municipiului Moinesti la sustinerea persoanei cu handicap, pe anul 2010 2010-01-01
42 / 2010 Hotararea nr. 42 privind stabilirea conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta familiei sau persoanei singure aflate în una dintre situatiile prevazute la articolul 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 2010-01-01
43 / 2010 Hotararea nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor si târgurilor din municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
44 / 2010 Hotararea nr. 44 pprivind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Pth si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie str. Atelierelor - str. T. Vladimirescu, (DN2G) – zona Monument DADA, municipiul Moinesti, judetul Bacau”, proiect nr. 9.1/2009 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L. Bacau 2010-01-01
45 / 2010 Hotararea nr. 45 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Pth si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie str. Atelierelor - str. T. Vladimirescu, (DN2G) – zona Spital Contagioase, municipiul Moinesti, judetul Bacau”, proiect nr. 9.2/2009 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L. Bacau 2010-01-01
46 / 2010 Hotararea nr. 46 privind aprobarea raportului de evaluare a spatiului cu destinatia prestari-servicii „Centrala termica” (inclusiv mijloace fixe - utilaje tehnologice) si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, zona Unicat, judetul Bacau 2010-01-01
47 / 2010 Hotararea nr. 47 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a unui lot de teren situat în municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu (zona bloc A8), în vederea construirii de module pentru activitati comerciale 2010-01-01
46 / 2010 Hotararea nr. 48 privind stabilirea nivelului de salarizare al salariatilor încadrati la SC Constructii Pod SRL, SC Salubris Prim SRL Moinesti, SC Apa Prim SRL - societati infiintate de Consiliul Local al municipiului Moinesti 2010-01-01
49 / 2010 Hotararea nr. 49 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009 al S.C. Salubris Prim S.R.L Moinesti 2010-01-01
50 / 2010 Hotararea nr. 50 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2010-01-01
Înapoi