Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1151 / 2009 Hotararea Nr. 115/2009 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 181 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Tudor Vladimirescu, zona „Arcade” judetul Bacau 2009-01-01
116 / 2009 Hotararea Nr. 116/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Extindere apartament prin creare acces din exterior si amenajare spatiu comercial – magazin textil, str. Ion Creanga, bl. D3, ap.3, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Motei Victor - proiect nr. 119/2008 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
117 / 2009 Hotararea Nr. 117/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Iftimi Dan - proiect nr. 43/2009 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
118 / 2009 Hotararea Nr. 118/2009 pprivind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hala parter dezmembrari auto, str. Cpt. Zaganescu, municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Sterian Dumitru Lucian - proiect nr. 38a/2009 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2009-01-01
119 / 2009 Hotararea Nr. 119/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pentru anul 2009 2009-01-01
120 / 2009 Hotararea Nr. 120/2009 privind aprobarea Programului manifestarilor culturale „Zilele Municipiului Moinesti 2009” 2009-01-01
121 / 2009 Hotararea Nr. 121/2009 privind oportunitatea încheierii unui parteneriat global între municipiul Moinesti, judetul Bacau si orasul Rosh Pinna, provincia Galileea, Israel 2009-01-01
122 / 2009 Hotararea Nr. 122/2009 pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinesti nr. 36/2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti a imobilului teren în suprafata de 4.200 mp, situat în municipiul Moinesti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 177 C, judetul Bacau 2009-01-01
123 / 2009 Hotararea Nr. 123/2009 privind constatarea încetarii prin demisie a unor calitati detinute de catre dl. Adam Relu la S.C. CONSTRUCTII POD S.R.L. si la S.C. PREST SERV S.A. Moinesti 2009-01-01
124 / 2009 Hotararea Nr. 124/2009 privind numirea administratorului si a directorului interimar la S.C. CONSTRUCTII POD S.R.L. Moinesti. 2009-01-01
125 / 2009 Hotararea Nr. 125/2009 privind numirea administratorului special la S.C. PREST SERV S.A. Moinesti, societate în insolventa 2009-01-01
126 / 2009 Hotararea Nr. 126/2009 privind aprobarea participarii la „Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati”, prin proiectul „Înfiintarea Parcului municipal Moinesti, judetul Bacau” 2009-01-01
127 / 2009 Hotararea Nr. 127/2009 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2009-01-01
128 / 2009 Hotararea Nr. 128/2009 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare selectiva a deseurilor din municipiul Moinesti, a delegarii în gestiune directa si a Contractului-cadru de delegare în gestiune directa a serviciului de salubrizare din municipiul Moinesti 2009-01-01
129 / 2009 Hotararea Nr. 129/2009 pentru aprobarea Contractului-cadru de dare în administrare a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Moinesti în vederea functionarii Serviciului de colectare selectiva a deseurilor 2009-01-01
Înapoi