Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2010 Hotararea nr. 7/2010 pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL în municipiul Moinesti, judetul Bacau, ce vor ramâne vacante pe perioada exploatarii acestora în regim de închiriere, valabila în anul 2010. 2010-01-01
8 / 2010 Hotararea nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 163/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2010-01-01
9 / 2010 Hotararea nr. 9/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti a imobilului „Centrala termica” si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, Zona Unicat, judetul Bacau în vederea valorificarii prin licitatie publica pentru anul 2010 2010-01-01
10 / 2010 Hotararea nr. 10/2010 privind vânzarea unui spatiu cu destinatia prestari-servicii „Centrala termica” si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, Zona Unicat, judetul Bacau 2010-01-01
11 / 2010 Hotararea nr. 11/2010 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B.” 2010-01-01
12 / 2010 Hotararea nr. 12/2010 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” 2010-01-01
13 / 2010 Hotararea nr. 13/2010 privind aprobarea exploatarii si vânzarii unei cantitati de material lemnos pe picior din padurea proprietate a municipiului Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
14 / 2010 Hotararea nr. 14/2010 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 145/21.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
14 / 2010 Hotararea nr. 15/2010 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind activitatile ce vor fi executate de catre persoanele angajate temporar, conform Legii nr. 76/2002, în perioada 01.03.2010 – 30.11.2010 2010-01-01
16 / 2010 Hotararea nr. 16/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotararea nr. 3/2009 privind acordarea în folosinta gratuita a suprafetei de 8.989 mp. teren, situate în municipiul Moinesti, strada George Cosbuc, judetul Bacau, Parohiei Ortodoxe „Înaltarea Domnului” din municipiul Moinesti, pentru amenajare cimitir 2010-01-01
17 / 2010 Hotararea nr. 17/2010 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2010-01-01
18 / 2010 Hotararea nr. 18/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Moinesti pentru anul 2010 2010-01-01
19 / 2010 Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 7769 mp, situat în extravilanul municipiului Moinesti, judetul Bacau, zona „Schela” 2010-01-01
20 / 2010 Hotararea nr. 20/2010 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafata de 1.513 mp., situat în municipiul Moinesti, strada Lucacesti, nr. 61B, judetul Bacau, Asociatiei „Sfintii Voievozi” Moinesti în vederea construirii unui asezamânt social 2010-01-01
21 / 2010 Hotararea nr. 21/2010 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinesti, situate pe strada Lucacesti, nr. 2, municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
Înapoi