Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2010 Hotararea nr. 53 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 400.000 Euro 2010-01-01
54 / 2010 Hotararea nr. 54 privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau” a terenului pentru constructia/extinderea noilor investitii aferente acestuia 2010-01-01
55 / 2010 Hotararea nr. 55 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. Bacau 2010-01-01
56 / 2010 Hotararea nr. 56 privind preluarea de catre Consiliul Local Moinesti a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 2010-01-01
57 / 2010 Hotararea nr. 57 pprivind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Extindere si mansardare spatiu comercial, str. Tudor Vladimirescu, (vecinatate bloc C1), municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Sandulache Mica - proiect nr. 58/2010 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2010-01-01
58 / 2010 Hotararea nr. 58 pprivind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare juridica si a unor contracte de asistenta cu consultanti sau experti pe domenii de specialitate 2010-01-01
59 / 2010 Hotararea nr. 59 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de colectare selectiva si transport a deseurilor de catre Serviciul de Colectare Selectiva a Deseurilor 2010-01-01
60 / 2010 Hotararea nr. 60 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al S.C. Salubris Prim S.R.L Moinesti, pe anul 2010 2010-01-01
61 / 2010 Hotararea nr. 61 pprivind stabilirea tarifelor pentru unele activitati specifice serviciului de salubrizare din municipiul Moinesti 2010-01-01
62 / 2010 Hotararea nr. 62 privind preluarea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti si numirea reprezentantilor Consiliului Local Moinesti în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 2010-01-01
63 / 2010 Hotararea nr. 63 privind înfiintarea unui compartiment de psihiatrie adulti în cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 2010-01-01
64 / 2010 Hotararea nr. 64 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2010 2010-01-01
65 / 2010 Hotararea nr. 65 privind aprobarea modificarii intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Moinesti, însusit prin Hotararea Consiliului Local Moinesti nr. 79/1999 2010-01-01
66 / 2010 Hotararea nr. 66 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico-economici „Canalizare menajera locuinte strada Plopilor (blocuri si locuinte individuale) din municipiul Moinesti, judetul Bacau” - proiect nr. 1A/2009 întocmit de S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau 2010-01-01
67 / 2010 Hotararea nr. 67 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico-economici „Colectoare canalizare menajera si pluviala strada Atelierelor, municipiul Moinesti, judetul Bacau” - proiect nr. 1B/2009 întocmit de S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau 2010-01-01
Înapoi