Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
134 / 2009 Hotararea Nr. 134/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
135 / 2009 Hotararea Nr. 135/2009 pentru numirea Presedintelui Clubului Sportiv Municipal Moinesti 2009-01-01
136 / 2009 Hotararea Nr. 136/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 49/2008 pentru retragerea dreptului de administrare al S.C. Prest Serv S.A. Moinesti asupra bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Moinesti 2009-01-01
137 / 2009 Hotararea Nr. 137/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 62/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C.APA PRIM S.R.L. Moinesti 2009-01-01
138 / 2009 Hotararea Nr. 138/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 63/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C. SALUBRIS PRIM S.R.L Moinesti 2009-01-01
139 / 2009 Hotararea Nr. 139/2009 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 64/2008 pentru aprobarea darii în administrare a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Moinesti catre S.C. CONSTRUCTII POD S.R.L. Moinesti 2009-01-01
140 / 2009 Hotararea Nr. 140/2009 privind acordarea în folosinta gratuita a suprafetei de 644 mp. teren, situate în municipiul Moinesti, strada Tristan Tzara, judetul Bacau, Parohiei Ortodoxe „Înaltarea Domnului” din municipiul Moinesti, pentru construire casa praznicala 2009-01-01
141 / 2009 Hotararea Nr. 141/2009 privind atribuirea în folosinta gratuita a terenului în suprafata de 300 m.p. pentru constructia unei locuinte proprietate personala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 2009-01-01
142 / 2009 Hotararea Nr. 142/2009 pentru aprobarea aplicarii la “Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati” a municipiului Moinesti, în vederea creerii de noi spatii verzi în municipiu prin proiectul “Infiintarea Parcului municipal Moinesti, judetul Bacau” 2009-01-01
143 / 2009 Hotararea Nr. 143/2009 privind aprobarea suplimentarii cu 50% a consumului de carburanti si a cheltuielilor cu telefoanele de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti în perioada octombrie – noiembrie - decembrie 2009 2009-01-01
144 / 2009 Hotararea Nr. 144/2009privind aprobarea „Programului de administrare si întretinere a pasunilor proprietate a Consiliului Local al Municipiului Moinesti” 2009-01-01
145 / 2009 Hotararea Nr. 145/2009 pentru aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
146 / 2009 Hotararea Nr. 146/2009 privind transmiterea în folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI – S.A. a imobilului „Cladire Sala de Sport – Scoala George Enescu” din strada Schelei, nr. 1 si a terenului aferent în suprafata de 659 mp, în scopul reabilitarii obiectivului „Sala de Sport” 2009-01-01
147 / 2009 Hotararea Nr. 147/2009 privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Moinesti prin implementarea unui sistem informatic integrat cu functii e-administratie si e-guvernare"ce urmeaza a fi depus spre finantare în cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Interventie 2, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii 2009-01-01
148 / 2009 Hotararea Nr. 148/2009 privind aprobarea proiectului tehnic si a studiului de fezabilitate elaborate in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Moinesti prin implementarea unui sistem informatic integrat cu functii de e-administratie si e-guvernare" in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 2009-01-01
Înapoi