Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
149 / 2009 Hotararea Nr. 149/2009 privind prelungirea contractelor de închiriere si stabilirea chiriei la locuintele pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate în municipiul Moinesti, str. M. Eminescu, str. Luminii si str. T. Vladimirescu, judetul Bacau, în cazul titularilor de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani 2009-01-01
150 / 2009 Hotararea Nr. 150/2009 privind repartizarea a trei locuinte pentru tineri destinate închirierii,construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte 2009-01-01
151 / 2009 Hotararea Nr. 151/2009 privind avizarea extinderii intravilanului municipiului Moinesti prin Planul Urbanistic General în curs de actualizare 2009-01-01
152 / 2009 Hotararea Nr. 152/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
153 / 2009 Hotararea Nr. 153/2009 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa, a loturilor de teren situate în strada Plopilor, municipiul Moinesti, în favoarea beneficiarilor locuintelor construite prin Asociatia „Habitat for Humanity” Comanesti 2009-01-01
154 / 2009 Hotararea Nr. 154/2009 privind cumpararea de catre Consiliul Local al municipiului Moinesti a unui teren în suprafata de 11.394 m.p. situat în zona Vasâiesti, punct Tarina, necesar amplasarii Statiei de Epurare Ape Uzate Sud Moinesti 2009-01-01
155 / 2009 Hotararea Nr. 155/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
156 / 2009 Hotararea Nr. 156/2009 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 a Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de Sarcini al Serviciului de colectare selectiva a deseurilor din municipiul Moinesti si comunele învecinate 2009-01-01
157 / 2009 Hotararea nr. 157/2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Moinesti nr. 52/2009 privind aprobarea Notei de fundamentare privind activitatile ce vor fi executate de catre persoanele angajate temporar, conform Legii nr. 76/2002, în perioada 01.05.2009 – 01.11.2009 2009-01-01
168 / 2009 Hotararea nr. 168/2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent pentru obiectivul „Statie pompare Moinesti” cuprins în componenta A – Constructia si reabilitarea aductiunii principale Poiana Uzului Bacau a proiectului cu finantare prin Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 – proiect nr. 15/2009 întocmit de S.C. Vanel Exim S.R.L. Bacau, beneficiar HASKONING NEDERLAND BV, amplasament str. Lunca 2009-01-01
167 / 2009 Hotararea nr. 167/2009 privind repartizarea a doua locuinte cu chirie, ce apartin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
166 / 2009 Hotararea nr. 166/2009 privind organizarea si desfasurarea evenimentului „Sarbatori de Iarna 2009” 2009-01-01
165 / 2009 Hotararea nr. 165/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile si terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Moinesti si instituirea altor taxe pentru anul 2010 2009-01-01
164 / 2009 Hotararea nr. 164/2009 privind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
163 / 2009 Hotararea nr. 163/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti pentru anul 2010 2009-01-01
Înapoi