Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2010 Hotararea nr. 42 privind stabilirea conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta familiei sau persoanei singure aflate în una dintre situatiile prevazute la articolul 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 2010-01-01
43 / 2010 Hotararea nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor si târgurilor din municipiul Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
44 / 2010 Hotararea nr. 44 pprivind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Pth si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie str. Atelierelor - str. T. Vladimirescu, (DN2G) – zona Monument DADA, municipiul Moinesti, judetul Bacau”, proiect nr. 9.1/2009 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L. Bacau 2010-01-01
45 / 2010 Hotararea nr. 45 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Pth si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie str. Atelierelor - str. T. Vladimirescu, (DN2G) – zona Spital Contagioase, municipiul Moinesti, judetul Bacau”, proiect nr. 9.2/2009 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L. Bacau 2010-01-01
46 / 2010 Hotararea nr. 46 privind aprobarea raportului de evaluare a spatiului cu destinatia prestari-servicii „Centrala termica” (inclusiv mijloace fixe - utilaje tehnologice) si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, zona Unicat, judetul Bacau 2010-01-01
47 / 2010 Hotararea nr. 47 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a unui lot de teren situat în municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu (zona bloc A8), în vederea construirii de module pentru activitati comerciale 2010-01-01
46 / 2010 Hotararea nr. 48 privind stabilirea nivelului de salarizare al salariatilor încadrati la SC Constructii Pod SRL, SC Salubris Prim SRL Moinesti, SC Apa Prim SRL - societati infiintate de Consiliul Local al municipiului Moinesti 2010-01-01
49 / 2010 Hotararea nr. 49 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009 al S.C. Salubris Prim S.R.L Moinesti 2010-01-01
50 / 2010 Hotararea nr. 50 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2010-01-01
51 / 2010 Hotararea nr. 51 privind aprobarea Listei bunurilor apartinând domeniului privat al S.C. Prest Serv S.A. Moinesti propuse spre achizitionare de catre Consiliul Local Moinesti 2010-01-01
52 / 2010 Hotararea nr. 52 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2010-01-01
53 / 2010 Hotararea nr. 53 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 400.000 Euro 2010-01-01
54 / 2010 Hotararea nr. 54 privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau” a terenului pentru constructia/extinderea noilor investitii aferente acestuia 2010-01-01
55 / 2010 Hotararea nr. 55 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. Bacau 2010-01-01
56 / 2010 Hotararea nr. 56 privind preluarea de catre Consiliul Local Moinesti a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 2010-01-01
Înapoi