Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2010 Hotararea nr. 46 privind aprobarea raportului de evaluare a spatiului cu destinatia prestari-servicii „Centrala termica” (inclusiv mijloace fixe - utilaje tehnologice) si a terenului aferent, situat în municipiul Moinesti, zona Unicat, judetul Bacau 2010-01-01
47 / 2010 Hotararea nr. 47 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a unui lot de teren situat în municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu (zona bloc A8), în vederea construirii de module pentru activitati comerciale 2010-01-01
46 / 2010 Hotararea nr. 48 privind stabilirea nivelului de salarizare al salariatilor încadrati la SC Constructii Pod SRL, SC Salubris Prim SRL Moinesti, SC Apa Prim SRL - societati infiintate de Consiliul Local al municipiului Moinesti 2010-01-01
49 / 2010 Hotararea nr. 49 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009 al S.C. Salubris Prim S.R.L Moinesti 2010-01-01
50 / 2010 Hotararea nr. 50 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010al S.C. Constructii Pod S.R.L Moinesti 2010-01-01
51 / 2010 Hotararea nr. 51 privind aprobarea Listei bunurilor apartinând domeniului privat al S.C. Prest Serv S.A. Moinesti propuse spre achizitionare de catre Consiliul Local Moinesti 2010-01-01
52 / 2010 Hotararea nr. 52 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Moinesti pentru o perioada de 3 luni 2010-01-01
53 / 2010 Hotararea nr. 53 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 400.000 Euro 2010-01-01
54 / 2010 Hotararea nr. 54 privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau” a terenului pentru constructia/extinderea noilor investitii aferente acestuia 2010-01-01
55 / 2010 Hotararea nr. 55 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. Bacau 2010-01-01
56 / 2010 Hotararea nr. 56 privind preluarea de catre Consiliul Local Moinesti a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 2010-01-01
57 / 2010 Hotararea nr. 57 pprivind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Extindere si mansardare spatiu comercial, str. Tudor Vladimirescu, (vecinatate bloc C1), municipiul Moinesti, judetul Bacau” – beneficiar Sandulache Mica - proiect nr. 58/2010 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moinesti 2010-01-01
58 / 2010 Hotararea nr. 58 pprivind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare juridica si a unor contracte de asistenta cu consultanti sau experti pe domenii de specialitate 2010-01-01
59 / 2010 Hotararea nr. 59 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de colectare selectiva si transport a deseurilor de catre Serviciul de Colectare Selectiva a Deseurilor 2010-01-01
60 / 2010 Hotararea nr. 60 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al S.C. Salubris Prim S.R.L Moinesti, pe anul 2010 2010-01-01
Înapoi