Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2010 Hotararea nr. 72 pentru aprobarea Programului local de actiune privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale 2010-01-01
73 / 2010 Hotararea nr. 73 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru toate activitatile ce apartin aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinesti si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinesti, judetul Bacau 2010-01-01
74 / 2010 Hotararea nr. 74 privind avizarea documentatiei „Servicii de elaborare a hartilor de risc natural pentru alunecari de teren pentru zone din judetul Bacau, expuse acestui fenomen - municipiul Moinesti”, faza de proiectare: Studiu, proiectant: S.C. IPTANA S.A. Bucuresti 2010-01-01
75 / 2010 Hotararea nr. 75 privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Bacau si a Listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judetului Bacau 2010-01-01
76 / 2010 Hotararea nr. 76 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Moinesti pe anul 2010 2010-01-01
77 / 2010 Hotararea nr. 77 privind atribuirea gratuita a unor cantitati de material lemnos din padurea proprietate privata a municipiului Moinesti 2010-01-01
78 / 2010 Hotararea nr. 78 privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moinesti care au împlinit 50 de ani de casatorie 2010-01-01
79 / 2010 Hotararea nr. 79 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor culturale „Zilele municipiului Moinesti 2010” 2010-01-01
80 / 2010 Hotararea nr. 80 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 43/24.03.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti” si a cheltuielilor legate de proiect 2010-01-01
81 / 2010 Hotararea nr. 81 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 44/24.03.2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea si amenajarea Parcului Bai în municipiul Moinesti” si a cheltuielilor legate de proiect 2010-01-01
82 / 2010 Hotararea nr. 82 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 45/24.03.2009 privind aprobarea proiectului “Reutilizare cladire în scopul transformarii sale în centru social în municipiul Moinesti” si a cheltuielilor legate de proiect 2010-01-01
83 / 2010 Hotararea nr. 83 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 46/24.03.2009 privind aprobarea proiectului “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în zona de actiune a municipiului Moinesti prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” si a cheltuielilor legate de proiect 2010-01-01
84 / 2010 Hotararea nr. 84 privind acordarea în folosinta gratuita a unei suprafete de 2 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Moinesti, catre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. pentru amplasarea unui tablou electric necesar realizarii obiectivul de investitii „Constructie si reabilitare aductiune apa bruta de la Poiana Uzului la Bacau” 2010-01-01
85 / 2010 Hotararea nr. 85 privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau” a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia 2010-01-01
86 / 2010 Hotararea nr. 86 privind atestarea la domeniul privat al municipiului Moinesti a imobilului teren în suprafata de 690 mp situat în municipiul Moinesti, str. Atelierelor, nr. 1C, judetul Bacau 2010-01-01
Înapoi