Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
140 / 2009 Hotararea Nr. 140/2009 privind acordarea în folosinta gratuita a suprafetei de 644 mp. teren, situate în municipiul Moinesti, strada Tristan Tzara, judetul Bacau, Parohiei Ortodoxe „Înaltarea Domnului” din municipiul Moinesti, pentru construire casa praznicala 2009-01-01
141 / 2009 Hotararea Nr. 141/2009 privind atribuirea în folosinta gratuita a terenului în suprafata de 300 m.p. pentru constructia unei locuinte proprietate personala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 2009-01-01
142 / 2009 Hotararea Nr. 142/2009 pentru aprobarea aplicarii la “Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati” a municipiului Moinesti, în vederea creerii de noi spatii verzi în municipiu prin proiectul “Infiintarea Parcului municipal Moinesti, judetul Bacau” 2009-01-01
143 / 2009 Hotararea Nr. 143/2009 privind aprobarea suplimentarii cu 50% a consumului de carburanti si a cheltuielilor cu telefoanele de catre Consiliul Local al Municipiului Moinesti în perioada octombrie – noiembrie - decembrie 2009 2009-01-01
144 / 2009 Hotararea Nr. 144/2009privind aprobarea „Programului de administrare si întretinere a pasunilor proprietate a Consiliului Local al Municipiului Moinesti” 2009-01-01
145 / 2009 Hotararea Nr. 145/2009 pentru aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moinesti, judetul Bacau 2009-01-01
146 / 2009 Hotararea Nr. 146/2009 privind transmiterea în folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI – S.A. a imobilului „Cladire Sala de Sport – Scoala George Enescu” din strada Schelei, nr. 1 si a terenului aferent în suprafata de 659 mp, în scopul reabilitarii obiectivului „Sala de Sport” 2009-01-01
147 / 2009 Hotararea Nr. 147/2009 privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Moinesti prin implementarea unui sistem informatic integrat cu functii e-administratie si e-guvernare"ce urmeaza a fi depus spre finantare în cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Interventie 2, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii 2009-01-01
148 / 2009 Hotararea Nr. 148/2009 privind aprobarea proiectului tehnic si a studiului de fezabilitate elaborate in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Moinesti prin implementarea unui sistem informatic integrat cu functii de e-administratie si e-guvernare" in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 2009-01-01
149 / 2009 Hotararea Nr. 149/2009 privind prelungirea contractelor de închiriere si stabilirea chiriei la locuintele pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate în municipiul Moinesti, str. M. Eminescu, str. Luminii si str. T. Vladimirescu, judetul Bacau, în cazul titularilor de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani 2009-01-01
150 / 2009 Hotararea Nr. 150/2009 privind repartizarea a trei locuinte pentru tineri destinate închirierii,construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte 2009-01-01
151 / 2009 Hotararea Nr. 151/2009 privind avizarea extinderii intravilanului municipiului Moinesti prin Planul Urbanistic General în curs de actualizare 2009-01-01
152 / 2009 Hotararea Nr. 152/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Moinesti pe anul 2009 2009-01-01
153 / 2009 Hotararea Nr. 153/2009 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa, a loturilor de teren situate în strada Plopilor, municipiul Moinesti, în favoarea beneficiarilor locuintelor construite prin Asociatia „Habitat for Humanity” Comanesti 2009-01-01
154 / 2009 Hotararea Nr. 154/2009 privind cumpararea de catre Consiliul Local al municipiului Moinesti a unui teren în suprafata de 11.394 m.p. situat în zona Vasâiesti, punct Tarina, necesar amplasarii Statiei de Epurare Ape Uzate Sud Moinesti 2009-01-01
Înapoi