Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2018 pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-02-16
20 / 2018 privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2018” 2018-02-16
19 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului Moineşti 2018-02-16
18 / 2018 privind predarea către S.C. ECO SUD S.A. a unor bunuri ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Stația de Sortare Moinești, aflate in domeniul privat al municipiului Moinești 2018-02-07
17 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-02-07
16 / 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-02-07
15 / 2018 pentru aprobarea „Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă” din municipiul Moinești, pentru anul 2018 2018-01-26
14 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 29 din 25.02.2011 2018-01-26
13 / 2018 pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2018 2018-01-26
12 / 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, prestate de beneficiarii de ajutor social 2018-01-26
11 / 2018 privind constituirea și componența Colegiului director al Direcției de Asistență Socială Moinești, judetul Bacău 2018-01-26
10 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Moinești, judetul Bacău 2018-01-26
9 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 2018-01-26
8 / 2018 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ‘’Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău’ 2018-01-26
7 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Moineşti nr. 129 din 19.11.2010 privind aprobarea Master Planului regional pentru infrastructura de apă/apă uzată în judeţul Bacău 2018-01-26
Înapoi