Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
106 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 54/2018, proiectant S.C. IULGRIMONI SERVICES S.R.L. Focșani 2018-06-26
105 / 2018 privind aprobarea acordării in anul 2018 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute in România 2018-06-26
104 / 2018 privind aprobarea Acordului – cadru de parteneriat intre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești și Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” în vederea realizării proiectului „Extindere si modernizare Cresa Primii Pasi, Municipiul Moinesti“ 2018-06-26
103 / 2018 pentru acordarea dreptului de folosinţă gratuită a unui teren, Parohiei Sfântul Gheorghe din Municipiul Moineşti 2018-06-26
102 / 2018 privind aprobarea soluţiei contractuale pentru stingerea obligaţiilor aferente Contractelor de concesiune nr. 2/29.12.1992, nr. 6/01.06.1993 şi nr. 7/01.06.1993 2018-06-26
101 / 2018 privind darea în administrare Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, a imobilului situat în Municipiul Moineşti, Strada Zorilor bloc 19 parter, identificat prin Cartea Funciară nr. 60459 2018-06-26
100 / 2018 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilelor situate pe strada Zorilor, bloc 19, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-06-26
99 / 2018 privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2018, în municipiul Moinești 2018-06-26
98 / 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei Gherebenes Terez, domiciliată în municipiul Moineşti, strada Martir Crișan, nr. 12A, judeţul Bacău 2018-06-26
97 / 2018 privind aprobarea Planului de Ocupare al functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Moineşti 2018-06-26
96 / 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 20 din 22.02.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza municipiului Moinești 2018-06-26
95 / 2018 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 2018-06-26
94 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-06-26
93 / 2018 privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare pentru Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 2018-05-25
92 / 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Văsâi Gherghe, persoană vârstnică în situație de risc 2018-05-25
Înapoi