Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti 2018-04-24
66 / 2018 privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 2018-04-16
65 / 2018 pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992 2018-04-16
64 / 2018 aprobarea Ghidului Solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Moinești, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România 2018-03-27
63 / 2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Moinești cu Fundația Terre des hommes și Acordul de Asociere 2018-03-27
62 / 2018 privind exprimarea acordului pentru plantarea a 100 de arbori cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1918 in zona parcului Municipal Osoiu din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-03-27
61 / 2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2018 2018-03-27
60 / 2018 privind darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 6 din 2014 „Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești SUD și construcție SEAU Buhuși” 2018-03-27
59 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-03-27
58 / 2018 privind aprobarea contului de executie pe anul 2017 2018-03-27
57 / 2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 21.08.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinesti 2018-03-27
56 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MOINEȘTI”, faza SF cu elemente specifice de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 479/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2018-03-27
55 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „EXTINDERE REȚEA DE PISTE DE BICICLETE ȘI REAMENAJAREA TROTUARELOR PE STRADA MIHAI EMINESCU, STRADA GEORGE COȘBUC ȘI STRADA CĂPITAN ZĂGĂNESCU DIN MUNICIPIULMOINEȘTI”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 478/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2018-03-27
54 / 2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Moinești – editia 2018 2018-03-27
53 / 2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor prilejuite de vizita delegației de medici din Republica Ucraina 2018-03-16
Înapoi