Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 167/08.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-02-07
29 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al Municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare 2019-02-07
28 / 2019 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-07
27 / 2019 privind aprobarea concesionării directe a unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Moinești, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș 2019-01-31
26 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 2019-01-31
25 / 2019 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. în vederea relizării proiectului „Relining conductă Depozit Albotești la Stația 21 Runcu” 2019-01-31
24 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 106/26.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-01-31
23 / 2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme si institutii beneficiare a serviciului de salubrizare din municipiul Moinesti, pe anul 2019 2019-01-31
22 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 2019-01-31
21 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-31
20 / 2019 privind modificarea contractului de concesiune nr. 2/24.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Hangani Urminis din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-01-22
19 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 224/19.12.2018 privind predarea către MinisterulDezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza” 2019-01-22
18 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 190/08.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 2019-01-22
17 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 88/25.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza: SF + DALI și a indicatorilor tehnico-economici 2019-01-22
16 / 2019 privind aprobarea alocarii fondurilor necesare furnizării meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tristan Tzara” Moinești, pentru anul 2019 2019-01-22
Înapoi