Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2018 privind aderarea Municipiului Moinești la Convenția Primarilor privind Clima și Energia 2018-03-16
51 / 2018 privind încetarea aplicabilității Hotarârii Consiliului Local nr. 158 din 18.12.2014 2018-03-16
50 / 2018 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 5/26.01.2018 privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2018-2019 2018-03-16
49 / 2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-03-16
48 / 2018 pentru aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2018-03-16
47 / 2018 pentru aprobarea închirierii cu timp parțial a Cabinetului Medical Școlar Stomatologic 2018-03-16
46 / 2018 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, adiacent apartamentului nr.1, bloc B2, strada Tudor Vladimirescu, în vederea extinderii 2018-03-16
45 / 2018 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului și avizarea documentaţiei – Plan Urbanistic Zonal – „Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul 2018-03-16
44 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești 2018-03-16
43 / 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Functionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Moinești, județul Bacău 2018-03-16
42 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 64/17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare si transport a deseurilor in scopul realizarii proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 2018-03-16
41 / 2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Moinești 2018-03-16
40 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti 2018-03-16
39 / 2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2018 2018-03-16
38 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2018-03-16
Înapoi