Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
133 / 2018 privind aprobarea punerii la dispoziţie în vederea împăduririi a unei suprafeţe de teren degradat aparţinand domeniului privat al municipiului Moineşti situat în zona dealul Bâtca – municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-07-19
132 / 2018 pentru aprobarea vânzării prin negociere directă, a terenului situat în municipiul Moinești, strada Oborului, nr. 14, județul Bacău 2018-07-19
131 / 2018 pentru aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2018-07-19
130 / 2018 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moineşti, strada Atelierelor, nr. 26, județul Bacău 2018-07-19
129 / 2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, situat în municipiul Moineşti, punct Schelă, județul Bacău 2018-07-19
128 / 2018 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren, către Ministerul Educației Naționale, pe durata realizării lucrărilor de execuție a obiectivului GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9, MUNICIPIUL MOINEȘTI 2018-07-19
127 / 2018 privind repartizarea unei locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-07-19
126 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2018 2018-07-19
125 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2018 2018-07-19
124 / 2018 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești pentru perioada 2014 – 2020, editia revizuită 2018 2018-07-19
123 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2018-07-19
122 / 2018 privind constatarea de către Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local 2018-07-19
121 / 2018 pentru acordarea dreptului de folosință gratuită S.C. OMV Petrom S.A., asupra unui teren în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum axial acces Tașbuga” 2018-07-10
120 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 190/08.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 2018-07-10
119 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 78/24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu” 2018-06-29
Înapoi