Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
120 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moinesti 2017-08-30
119 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2017 2017-08-30
118 / 2017 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti,judeţul Bacău 2017-08-30
117 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local şi personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora 2017-07-28
116 / 2017 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG Activ Moinești 2017-07-28
115 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moinesti 2017-07-28
114 / 2017 pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-28
113 / 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2017-2018 2017-07-07
112 / 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local la concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau în unitățile de învățământ din municipiul Moinești 2017-07-07
111 / 2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. C. D. Gherea, județul Bacău 2017-07-07
110 / 2017 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacaua imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau 2017-07-07
109 / 2017 privind aprobarea parteneriatului încheiat intre Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau în scopul înființării Infrastructuriisociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități 2017-07-07
108 / 2017 privind accesul gratuit al persoanelor cu dizabilități, domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările culturale din cadrul Centrului Cultural ”Lira” 2017-07-07
107 / 2017 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017 2017-07-07
106 / 2017 privind aprobarea punerii la dispoziţie în vederea împăduririi a unei suprafeţe de teren degradat aparţinand domeniului privat al municipiului Moineşti situat în zona dealul Osoiu – municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-07
Înapoi