Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
91 / 2018 privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 4 din 24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare 2018-05-25
90 / 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului ”Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești” 2018-05-25
89 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-05-25
88 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza: SF + DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/CGE/2017- Revizie 1 - martie 2018, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti 2018-05-25
87 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 200/21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre SC Panimon SA Onești și Consiliul Local Moinești, conform Deciziei Civile nr. 605/13.10.2015 2018-05-25
86 / 2018 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, strada Plopilor, județul Bacău 2018-05-25
85 / 2018 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție 2018-05-25
84 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-05-25
83 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2018 2018-05-25
82 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr.49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-05-04
81 / 2018 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992 2018-05-04
80 / 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-05-04
79 / 2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire str. V. Alecsandri nr. 52 - Sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești (redepunere)” 2018-04-24
78 / 2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Colegiul tehnic Grigore Cobălcescu” 2018-04-24
77 / 2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu” 2018-04-24
Înapoi