Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
155 / 2018 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 108 din 28.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău 2018-08-29
154 / 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-08-29
153 / 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2018-2019 2018-08-29
152 / 2018 privind aprobarea utilizării redevenței aferente Contractului de delegare a serviciului de salubrizare nr. 180/2015 2018-08-29
151 / 2018 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. în vederea relizării proiectului „Deviere conductă gaze de la Skid 1150 Moinești la Stația de compresoare Moinești” 2018-08-29
150 / 2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău 2018-08-29
149 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/14.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza”, județul Bacău – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 6.1/2014, proiectant S.C. AD&MS PROCONS S.R.L.Bacău 2018-08-29
148 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice „Restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu” faza Studiu de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico – economici, proiect nr. 11/2018, proiectant S.C. Resmin S.R.L. 2018-08-29
147 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Construire și dotare Centru recreativ pentru tineret, strada 1 Mai, municipiul Moinesti”, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr.9/2018, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L. Iași 2018-08-29
146 / 2018 pentru modificarea Hotarârii Consiliului local nr. 74/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Transformare clădire centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane vârstnice, str. Zorilor, municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 26/GCP/2015 – revizie ianuarie 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești 2018-08-29
145 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare infrastructura de strazi în municipiul Moinesti – strada 1 Mai”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr.5/2018, proiectant S.C. AD&MS PROCONS S.R.L. Bacău 2018-08-29
144 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Moinești, strada Tristan Tzara, 52 u.l., regim de înălțime S+P+3E+M” – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/CGE/2018, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L Moinești 2018-08-29
143 / 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAssist București și Asociația Activ Moinești 2018-08-29
142 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-08-29
141 / 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-08-29
Înapoi