Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2019 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești, judetul Bacău 2019-01-22
14 / 2019 privind aprobarea solicitării transmiterii sectorului de drum național DN 2G km 53+358-54+050 şi terenul aferent, din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general 2019-01-22
13 / 2019 privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații 2019-01-22
12 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 174 din 23.10.2018 privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 4 „ Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă în oraşele Buhuşi şi Moineşti; extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti” 2019-01-22
11 / 2019 pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 41/16.03.2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Moinești 2019-01-22
10 / 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, prestate de beneficiarii de ajutor social 2019-01-22
9 / 2019 privind aprobarea “Planul Local de Acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” în municipiul Moinești, județul Bacău 2019-01-22
8 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „AMENAJARE TÂRG PRODUSE NEALIMENTARE, ÎMBRĂCĂMINTE ȘI CEREALE”, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr.87/2016, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași 2019-01-22
7 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 203/14.12.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2019 2019-01-08
6 / 2019 privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2019” 2019-01-08
5 / 2019 privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare si respectiv aprobarea modificării prețului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile 2019-01-08
4 / 2019 pentru respingererea Proiectului de Hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2019-01-08
3 / 2019 pentru respingerea Proiectului de Hotarâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 2019-01-08
2 / 2019 privind respingerea Proiectului de Hotarâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-08
1 / 2019 privind aprobarea evenimentului 24 Ianuarie 1859 - Ziua Unirii Principatelor Române 2019-01-08
Înapoi