Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
126 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/17.04.2019 privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice şi o bună gospodărire a Municipiului Moineşti 2019-06-20
125 / 2019 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul Municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. în vederea realizării proiectului „Conducte de la PMAN-urile 500, 839 și 804 Moinești la Parc 807 Moinești” 2019-06-20
124 / 2019 privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul Municipiului Moineşti 2019-06-20
123 / 2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moinești a imobilelor teren situate pe strada Vasile Alecsandri, Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-06-20
122 / 2019 privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E și a terenului aferent, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151 B, Municipiul Moinești, Județul Bacău din domeniul privat al Municipiului Moinești și administrarea Consiliului Local Moinești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, în vederea înființării unei Secții Sanatoriale Balneare exterioară a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie 2019-06-20
121 / 2019 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 167/08.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-06-20
120 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-06-20
119 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2019-05-23
118 / 2019 privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2019, în municipiul Moinești 2019-05-23
117 / 2019 pentru aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău 2019-05-23
116 / 2019 privind aprobarea achiziționării unui imobil, situat în Municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, Județul Bacău 2019-05-23
115 / 2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiului Moineşti, strada Libertății, nr. 71, Judeţul Bacău 2019-05-23
114 / 2019 pentru exprimarea acordului de principiu privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Moinești, Județul Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A – P+4 și Corp F – P+2, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151 B, Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-05-23
113 / 2019 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, afectate de incendiu 2019-05-23
112 / 2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor la concursurile/ examenele pentru ocuparea funcţiilor de director medical şi director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău 2019-05-23
Înapoi