Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
85 / 2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2019-04-17
84 / 2019 pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 39/14.02.2019 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I/2019, în municipiul Moinești 2019-04-17
83 / 2019 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil teren, situat în municipiul Moineşti, județul Bacău 2019-04-17
82 / 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 35 din 14.02.2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moineşti 2019-04-17
81 / 2019 privind repartizarea unei locuinţe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Libertății, bl. B2, ap. 15, județul Bacău 2019-04-17
80 / 2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moinești a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-04-17
79 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Moinești a terenului și clădirii aferente Centrului Cultural ,, Lira’’ situate pe strada Libertății, nr. 1, Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-04-17
78 / 2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-17
77 / 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.202/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2019 2019-04-17
76 / 2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești 2019-04-17
75 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/27.01.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare strada Nicu Enea, municipiul Moinesti, județul Bacau” și a indicatorilor tehnico–economici 2019-04-17
74 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/14.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești - strada General N. Șova”, județul Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-04-17
73 / 2019 privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice şi o bună gospodărire a Municipiului Moineşti 2019-04-17
72 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moineşti 2019-04-17
71 / 2019 privind asocierea municipiului Moineşti cu UNICEF România in vederea implementării proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău – model 2.0” 2019-03-12
Înapoi