Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
185 / 2018 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 66 din 17.06.2014 privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru serviciile notariale necesare desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în municipiul Moinești 2018-11-02
184 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-11-02
183 / 2018 privind aprobarea participarii Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național", pentru anul 2018 2018-11-02
182 / 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești, distruse parțial în incendiu 2018-11-02
181 / 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-11-02
180 / 2018 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război 2018-10-23
179 / 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociației Fraților Mariști ai Școlilor din România 2018-10-23
178 / 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești în scopul desfășurării unor activități economice 2018-10-23
177 / 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea licitației pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului Moinești, în scopul desfășurării unor activități economice 2018-10-23
176 / 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 166/24.09.2018 privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al Municipiului Moinești, Județul Bacău 2018-10-23
175 / 2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moineşti, strada Vasile Alecsandri, nr. 24, județul Bacău 2018-10-23
174 / 2018 privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 4 „ Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă în oraşele Buhuşi şi Moineşti; extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti” 2018-10-23
173 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-10-23
172 / 2018 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului 2018-10-23
171 / 2018 privind modificarea Hotarârii nr. 101 din 7.07.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire rezidentiala, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, judetul Bacău” 2018-10-23
Înapoi