Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Date generale

Poziționare geografică: Municipiul Moinești este situat în partea de nord-vest a județului Bacău, la 45 km distanță de municipiul Bacău și la 8 km distanță de Comănești;

Componența: Moinești - centru administrativ, Hângani, Vasâiești, Lunca-Dealu Mare, Lucăcești, Micleasca, Albotești și Gazarie - cartiere; 

Căi de acces: DN 2G, legături cu mun. Bacău (45 km.), oraș Comănești (8 km.), DN 11A: oraș Tîrgu-Ocna (30 km.), stațiunea Slănic Moldova (46 km.), mun. Onești (45 km.); cale ferată Moinești-Comănești;

Suprafața: 5490 ha, ~55 kmp;

Populația: ~21500 locuitori (date partiale Recensamint 2011), din care 65% persoane apte de muncă.

 

Web: www.moinesti.ro; Facebook: Municipiul Moinesti Oficial;

e-mail: comunicareprimarie@moinesti.ro; office@moinesti.ro;


Persoana de contact:


Primar: jurist Valentin Vieru, Partidul ALDE;

Viceprimar: profesor Neculai Breahnă, Partidul ALDE;

Secretar: jurist Marilena Dîrlău;

Administrator public: expert relații internaționale Mădălina Armeanu;

 

Tel: 0040234363680;

Fax: 0040234365428

 

PREZENTARE GENERALĂ
Municipiul Moinești este așezat în bazinul mijlociu al sistemului de râuri Trotuș-Tazlău, într-o zonă cu bogate resurse naturale (petrol, cărbune, ape minerale curative). Cele 10 izvoare cu ape minerale din "Parcul Băi", cantonate pe pârâul Gâzu, precum și microclimatul ozonat al zonei, lipsit de pulbere nocivă, însoțite de frumusețile reliefului și florei locale, pledează pentru statutul de stațiune balneoclimaterică. Pe lîngă toate acestea, municipiul Moinești cunoaște o intensă viață spirituală și sportivă, precum și o dezvoltare continuă a instituțiilor școlare, judecătorești, bancare și turistice. Ca atare, municipiul are certe perspective de dezvoltare urbanistică, economică și turistică, dorindu-se ca el să devină un centru balneoclimateric important, preferat de turistii autohtoni, dar și de cei din alte localități ale țării sau din străinătate.


Prima atestare documentară a localității este datată 1437 și primul document în care Moineștiul este nominalizat ca târg este acela din anul 1832, când avea 188 de case și 588 de locuitori. Târgul Moinești era un loc de întâlnire între locuitorii, de pe Valea Trotușului și Valea Tazlăului, a celor veniți din Transilvania, aici existau izvoare de păcură, exploatări forestiere, alte produse mestesugărești și agroalimentare. Aici s-a născut, în 1896, poetul și eseistul de renume mondial Tristan Tzara (Samuel Rosenstock), fondatorul Dada, o mișcare contestatară în artă.


În anul 1921 Moineștiul devine comuna urbană și odată cu acest eveniment crește funcția lui administrativă - Moinești era reședința comunei urbane și în același timp reședința plasei Tazlău. În anul 2001 orașul Moinești a fost declarat municipiu. Cea mai veche mențiune despre existența și exploatarea petrolului în România se referă la localitatea Lucăcești, astăzi parte componența a orașului Moinești, de pe Valea Tazlaului Sărat; primele distilerii de petrol din țară sunt menționate în prima jumatate a secolului al XIX-lea la Gazarie, cartier al orașului Moinești. În bazinul petrolifer al Moldovei s-a forat prima sondă mecanică din România (în 1861) și printre primele din lume. La Moinești a fost instalată a patra mare rafinărie din țară (1923); din toate acestea reiese faptul ca începuturile industriei petroliere în țara noastră au avut loc pe meleagurile moineștene.

OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII


Agricultura

Din totalul suprafeței administrative a orașului, terenul agricol acoperă 2590 ha, din care terenul arabil este de 538 ha. Pentru a valorifica tradiția economică a zonei, pentru a o face mai productivă, un adevărat motor al dezvoltării locale, sunt necesare investiții pentru extinderea și modernizarea actualelor exploatații agricole prin stimularea dezvoltării unor ferme vegetale ecologice, structurate pe culturi specifice, prin dezvoltarea structurilor asociative capabile să realizeze activități de producție agricolă rentabile. Se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociațiilor de producători precum și dezvoltarea nișei de piață a agriculturii ecologice. Se pot amenaja în zonă ferme de creștere a păsărilor, inclusiv baze de procesare și valorificare a produselor avicole, ferme de melci, iepuri s.a.

Industria agroalimentară

 • Centre de tăiere-abatorizare, carmengerii, unități de colectare și prelucrare a produselor animale: lapte, lâna, piei s.a..
 • Centre de colectare, prelucrare și valorificare a produselor vegetale;

Suprafețele de pădure asigură suficiente cantități de fructe de pădure, ciuperci și plante medicinale din flora spontană încât să facă oportune si foarte profitabile eventualele investiții în amenajarea unui centru de colectare, prelucrare și valorificare a acestora.

Industrie
Pentru ocuparea integrală a forței de muncă disponibile și dezvoltarea socio-economică a municipiului, administrația locală încurajează investițile, în special în domeniile nepoluante. Există în zonă forță de muncă calificată în foraj-extracție și mentenanță în industria petrolieră, prelucrarea lemnului, făcând posibile investiții în amenajarea unor ateliere de mic mobilier, tâmplărie, profile din lemn, mobilier de grădină, cherestea s.a., dar și persoane calificate în industria ușoară (textile, încălțăminte, artizanat).

Turism și agroturism
Municipiul Moinești este statiune turistica de interes local din februarie 2017 si are șanse reale de a se alinia în rândul stațiunilor balneoclimaterice atât datorită peisajelor naturale cât și numeroaselor izvoare de ape minerale curative. Zona în care se află municipiul dispune de numeroase atracții turistice între care se remarcă:

 • Parcul Băi (unde se află izvoarele cu ape minerale curative) - reabilitat cu fonduri UE 2012
 • Parcul cu Pini (2 pensiuni, căsuțe camping, teren tenis)
 • Cetățuia (cetate dacică atestată arheologic)
 • Dealul lui Ghindaru (unde arheologii au descoperit artefacte ale culturii pre-Cucuteni cu o vechime de peste 5000 de ani)
 • Monumentalul Monument Dada (opera artistului Ingo Glass) - inaugurat in 1996 la sarbatorirea centenarului nasterii lui Tristan Tzara
 • Casa Kaddish si Cimitirul Evreiesc (unde cea mai veche piatră tombala cu text recognoscibil este datată 1714)
 • Lacul Tarnița-cel-fără-de-fund

și, în imediata proximitate a municipiului: 

 • Mănăstirea Stirigoi (aflată într-un peisaj sălbatic, înconjurata de păduri seculare)
 • Muzeul Urmașilor Răzeșilor Găzari - sat Prăjești, comuna Măgirești
 • Stațiunea și Salina Tîrgu-Ocna,
 • Stațiunea Slanic Moldova si
 • Centrul de Cultură Rossetti-Tetcanu (unde a creat compozitorul de talie internațională George Enescu).

Deasemenea, putem menționa tradițiile locale, gastronomia specifică și ospitalitatea proverbială a moldovenilor. Administrația locală este preocupată de promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare pentru creșterea atractivității zonei ca destinație turistică, existînd deja un calendar foarte bogat de evenimente. În acest sens, sunt încurajate investițiile în domeniul energiei eoliene (orașul este, practic, înconjurat de dealuri), energiei solare, a unui complex energetic (prin piroliza deșeurilor menajere), amenajarea unor tabere și cantonamente sportive, a unui centru de tratament balnear si de recuperare medicala - ca solutie pentru reabilitarea si reamenajarea hotelului, bazine de înot acoperite (pe locul actualului strand existent), campinguri, baze sportive de vară, trasee de treking de-a lungul reliefului montan, circuite pentru atv-uri, mountainbike, zorbing, etc., restaurante cu specific local, centre de vânătoare, de pescuit ș.a.

Infrastructura
Strategia administrației locale prevede măsuri menite să îmbunătățească condițiile de viață ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al ambientului natural, serviciilor și imaginii zonei în general, să ofere oportunități pentru intervenția sectorului privat fie sub forma investițiilor directe fie sub forma parteneriatelor. Sunt necesare investiții majore în zone de agrement și turism, pentru reabilitarea drumurilor, reabilitarea unor clădiri publice, lucrări ce țin de cursurile de apă.

Proiecte aflate în derulare, cu finantare europeană:

 • modernizare Ambulatoriu Integrat la Spitalul Municipal de Urgență - finalizat, dat in folosinta;
 • reabilitare și modernizare Spital Municipal de Urgență, prin transformare parțială a spaiului din ambulatoriu de specialitate în Secție de Obstetrică-Ginecologie-Maternitate-finalizat, dat în folosință;
 • Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU): 4 proiecte majore, extrem de necesare pentru buna dezvoltare a municipiului si pentru bunastarea cetatenilor - 1.Reabilitare infrastructură străzi, 2.Modernizare și reamenajare Parc Băi, 3.Reabilitare clădire în scopul transformării sale în cladire de servicii și asistență socială, 4.Sistem de monitorizare video urbană cu dispecerat de supraveghere; valoarea totala a investitiilor este de circa 280 de miliarde de lei vechi; toate proiectele au fost finalizate;
 • sistem de colectare selectivă, centru de valorificare și optimizare transport deseuri în arealul municipal, finalizat, dat in folosinta ianuarie 2011;
 • reabilitare rețea apă-canal și modernizare stație epurare ape uzate - in cadrul Masterplanului judetean; totalul investitiilor este de aproximativ 14,5 milioane de euro; lucrarile sunt finalizate.

 

Cartiere componente

 • Hangani 266 ha cu 1.341 locuitori
 • Văsăiești 226 ha cu 1.581 locuitori
 • Lunca Dealu Mare 306 ha cu 880 locuitori
 • Lucăcești 248 ha cu 1.434 locuitori
 • Gazarie 182 ha cu 1.005 locuitori

 

Populația Municipiului Moinești

Populația orașului la 31.12.2011: 21800 persoane (Recensamint 2011)

Populație ocupată: 7.936 persoane din care:

 • patroni - 489 
 • intelectuali - 915 
 • ocupații tehnice - 1.311 
 • funcționari - 377
 • lucrători - 952 
 • agricultori - 414 
 • meșteșugari - 1.573 
 • operatori - 1.421 
 • muncitori necalificați - 484 

Populație curent activă: 10.001 persoane din care:

 • 7.937 populație curent ocupată
 • 1.275 șomeri în căutarea altui loc de muncă 
 • 789 șomeri în căutarea primului loc de muncă. 

Populație inactivă: 10.209 persoane din care:

 • 4.912 elevi și studenți 
 • 4.473 pensionari 
 • 2.526 casnice 
 • 2.78 întreținute de alte persoane 
 • 65 întreținute de stat 
 • 155 persoane cu altă situație economică 

Suprafața totală

Total fond funciar: 5490 ha din care:

 • agricol: 2273 ha 
 • arabil: 554 ha 
 • vii: 7 ha 
 • pășune: 855 ha 
 • fânețe: 857 ha 
 • neagricol: 2310 ha 
 • pădure: 1056 ha.

 

Fond de locuințe

Fond de locuințe (an 2011) ~ 8550.

 

Accesul reședinței la rețeaua de comunicații

 • drum modernizat Moinești-Piatra Neamț 
 • drum modernizat Moinești-Comănești-Miercurea Ciuc 
 • drum modernizat Moinești-Tg. Ocna-Onești 
 • drum modernizat Moinești-Bacău 
 • autogara 
 • cale ferată Moinești-Comănești 
 • transport în comun local privat. 

Lucrări tehnico-edilitare

 • străzi 62 km din care asfaltate 33 km
 • retele noi de apa potabilă - circa 12 km. (partial finantare din fonduri europene, partial finantare de la bugetul local)
 • stație de epurare ape uzate Moinesti Nord - capacitate 679 mc/h. (reabilitata cu fonduri UE)
 • statie de epurare ape uzate Moinesti Sud - capacitate 174 mc/h. (nouă, fonduri UE, proiect derulat in perioada 2013 - 2017). Ambele stații au avut recepția finală în septembrie 2017.

Galerie Foto

Baile Minerale Moinesti, 1936Biserica Sf. Nicolae, 1954Case Strada Mare, 1921Intersectia Garii, 1919Centru Moinesti, inceput de secol XXParcul si Baile din Moinesti, circa 1930Procesiune religioasa, 1911Fosta Casa a Pionierilor, circa 1967Mama si fiica, sfarsit de secol XIX
Înapoi