Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-09-24
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2018-2019, în municipiul Moineşti, judeţul Bacău”. 2018-09-24
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-09-24
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Moinești 2018-09-24
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău 2018-09-24
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINITE REGIUNEA NORD-EST“ – cod SMIS 125152, a cheltuielilor legate de acesta și a Acordului de parteneriat 2018-09-04
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2018-08-29
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-08-29
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAssist București și Asociația Activ Moinești 2018-08-29
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Moinești, strada Tristan Tzara, 52 u.l., regim de înălțime S+P+3E+M” – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/CGE/2018, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L Moinești 2018-08-29
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare infrastructura de strazi în municipiul Moinesti – strada 1 Mai”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico –economici, proiect nr.5/2018, proiectant SC AD&MS PROCONS S.R.L. Bacau 2018-08-29
6 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Transformare clădire centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane vârstnice, str. Zorilor, municipiul Moinești”, faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 26/GCP/2015 – revizie ianuarie 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești 2018-08-29
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Construire și dotare Centru recreativ pentru tineret, strada 1 Mai, municipiul Moinesti”, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr.9/2018, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L. Iași 2018-08-29
9 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 7/14.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitatre infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza”, județul Bacău – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 6.1/2014, proiectant S.C. AD&MS PROCONS S.R.L. Bacău 2018-08-29
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu” faza Studiu de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 11/2018, proiectant S.C. Resmin S.R.L. 2018-08-29
Înapoi