Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2018 2018-05-25
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi al Municipiului Moinesti cheltuieli pe anul 2018 2018-05-25
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție 2018-05-25
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, județul Bacău 2018-05-25
5 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii nr. 200/21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre S.C. Panimon S.A. Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei Civile nr. 605/13.10.2015 2018-05-25
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ”Extindere spații de spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, faza SF + DALI, și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/CGE/2017- Revizie 1 - martie 2018, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti 2018-05-25
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-05-25
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești” 2018-05-25
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 4/24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare 2018-05-25
10 / 2018 Diverse 2018-05-25
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi al Municipiului Moinesti cheltuieli pe anul 2018 2018-05-18
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2018-05-04
2 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992 2018-05-04
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-05-04
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti 2018-04-24
Înapoi