Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2017-07-07
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2017-07-07
3 / 2017 Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti 2017-07-07
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017 2017-07-07
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind contituirea Comisiei de preluare a unor bunuri ca urmare a încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992 încheiat cu Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC OMV Petrom SA 2017-07-07
6 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Moinesti si Asociația „Orașe, Energie România” Brașov 2017-07-07
7 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente” 2017-07-07
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău” 2017-07-07
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul Moinești 2017-07-07
10 / 2017 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiuluiMoineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-07
11 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moinești pe strada Plopilor, nr. 2C, județul Bacău 2017-07-07
12 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2017-07-07
13 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împăduirii a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Moinești situat în zona dealul Osoiu - municipiul Moinești, județul Bacau 2017-07-07
14 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al municipiului Moinești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017 2017-07-07
15 / 2017 Proiect de Hotărâre privind accesul gratuit al persoanelor cu dizabilități, domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările culturale din cadrul Centrului Cultural ”Lira” 2017-07-07
Înapoi