Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului Municipiului Moinești al anilor precedenți a deficitului înregistrat în anul 2019 2020-01-09
2 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea evenimentului „15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale” 2020-01-09
3 / 2020 Proiect de Hotărâre privind desființarea Centrului de Primire în Regim de Urgență – Adăpost de Noapte din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești 2020-01-09
4 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Complexului de Servicii Sociale Moinești 2020-01-09
5 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Zi pentru Copii din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești 2020-01-09
6 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești 2020-01-09
1 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Moinești nr. 172 din 28.08.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Moinești a imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E și a terenului aferent, situat în Municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151B, Județul Bacău 2019-12-23
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Municipiului Moinești, Județul Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A – S+ P+4E + M și Corp F - D+P+1E, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151 B, Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-12-23
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Moinești nr. 20 din 28.02.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza municipiului Moinești 2019-12-23
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-12-23
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 2019-12-23
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-12-17
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2019 2019-12-17
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 176/25.09.2019 privind aprobarea punerii la dispoziţie în vederea împăduririi a unei suprafeţe de teren degradat aparţinand domeniului privat al Municipiului Moineşti situat în zona Schela – dealul Osoiu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-12-17
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria I-a al municipiului Moinești, județul Bacău 2019-12-17
Înapoi