Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 73/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu, municipiul Moinești” și a indicatorilor tehnico–economici 2019-07-05
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2019 2019-07-05
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2019-2020 2019-07-05
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind asocierea Municipiul Moineşti cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru realizarea proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități” 2019-07-05
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiție finanțate prin proiectul „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 119326 în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 2019-07-05
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moineşti, strada Schelei, județul Bacău 2019-07-05
7 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 129/19.07.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică, a unui teren situat în municipiul Moinești, punct Schela, județul Bacău 2019-07-05
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2019-07-05
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea soluţiei contractuale pentru stingerea obligaţiilor aferente Contractului de concesiune nr. 6/01.06.1993 având ca obiect concesionarea către Petrom RA – Schela de Petrol Modârzău a terenului în suprafață de 579 mp, situat pe strada Mihail Sadoveanu 2019-07-05
10 / 2019 Diverse 2019-07-05
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2019 2019-06-20
2 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 73/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu, municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico–economici 2019-06-20
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 167/08.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-06-20
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A –S+P+4E+M și Corp F – D+P+1E și a terenului aferent, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151B, Municipiul Moinești, județul Bacău, din domeniul privat al Municipiului Moinești și administrarea Consiliului Local Moinești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea înființării unui Sanatoriu Balnear 2019-06-20
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moineşti a suprafețelor de teren situate în strada Vasile Alecsandri, municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-06-20
Înapoi