Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „AMENAJARE TÂRG PRODUSE NEALIMENTARE, ÎMBRĂCĂMINTE ȘI CEREALE”, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr.87/2016, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași 2019-01-22
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” în municipiul Moineșt, județul Bacău 2019-01-22
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, prestate de beneficiarii de ajutor social 2019-01-22
4 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/16.03.2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Moinești 2019-01-22
5 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/23.10.2018 privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 4 „ Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă în oraşele Buhuşi şi Moineşti; extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti” 2019-01-22
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații 2019-01-22
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii sectorului de drum național DN 2G km 53+358-54+050 şi terenul aferent, din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în domeniul public al statului și în administrarea Consililui Local al Municipiului Moinești, la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic g 2019-01-22
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești 2019-01-22
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocarii fondurilor necesare furnizării meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Școlii Gimnaziale „Tristan Tzara” Moinești, pentru anul 2019 2019-01-22
10 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 88//25.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza: SF + DALI și a indicatorilor tehnico-economici 2019-01-22
11 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 190/08.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 2019-01-22
12 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 224/19.12.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza” 2019-01-22
13 / 2019 Diverse: - Petiția nr. 1281/14.01.2019 a domnului consilier Vascan Ștefan-Cezar privind serviciile de Internet și televiziune digitală prin fibră optică în Moinești; - Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2018; - Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2018. 2019-01-22
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea evenimentului 24 Ianuarie 1859 - Ziua Unirii Principatelor Române 2019-01-08
2 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 2019-01-08
Înapoi