Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018 2018-01-05
2 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 205 din 21.12.2017 privind aprobarea proiectului ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în municipiul Moinești, județul Bacău 2018-01-05
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada Libertății, bl. A6, ap. 7, județul Bacău 2018-01-05
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6, în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L. 2018-01-05
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti 2017-12-21
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2017 2017-12-21
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești 2017-12-21
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu 2017-12-21
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „Supraetajare Sală Festivități, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, municipiul Moinești”, faza: proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești 2017-12-21
6 / 2017 Proiect de Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile situate în municipiul Moinești, strada T. Vladimirescu, nr. 151B, județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe 2017-12-21
7 / 2017 Proiect de Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, în favoarea S.C. Aquila Faschion S.R.L. 2017-12-21
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2017-12-21
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stingerea litigiului dintre S.C. Panimon S.A. Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei Civile nr. 605/13.10.2015 2017-12-21
10 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 117 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local şi personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora 2017-12-21
11 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinești 2017-12-21
Înapoi