Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.09.2019 2019-10-30
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unui imobil, situat în Municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2C, Județul Bacău 2019-10-30
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al Municipiului Moinești, Județul Bacău 2019-10-30
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Moinești a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-10-30
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2019-10-30
6 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 166/28.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-10-30
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 800 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război 2019-10-30
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeţei de 2,00 ha teren împădurit situat în punct deal Osoiu, Municipiul Moineşti, Judeţul Bacău 2019-10-30
9 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 151/31.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău 2019-10-30
10 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău 2019-10-30
11 / 2019 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Moineşti, Judeţul Bacău 2019-10-30
12 / 2019 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în Municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, nr. 14, Județul Bacău 2019-10-30
13 / 2019 Proiect de Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui lot de teren, situat în Municipiul Moinești, Județul Bacău 2019-10-30
14 / 2019 Proiect de Hotărâre privind emiterea Avizului pentru desfășurarea activităților de prestări servicii funerare 2019-10-30
15 / 2019 Diverse: Contestația formulată de dl. Iftimie Adrian înregistrată cu nr. 25904/28.08.2019. 2019-10-30
Înapoi