Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local 2018-11-27
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2018-11-27
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-11-27
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău. 2018-11-27
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-11-27
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul Municipiului Moinești 2018-11-27
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații 2018-11-27
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și împozitului pe teren pentru imobilele situate în municipiul Moinești, strada Avântului, aparținând S.C. Aquila Fashion S.R.L 2018-11-27
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, f.n., aparținând d-nei Halmâc Bianca Gabriela 2018-11-27
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, nr. 21, aparținând S.C. Metex Gamma S.R.L. București 2018-11-27
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 10, aparținând S.C. Metex Gamma S.R.L. București 2018-11-27
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor situate în municipiul Moinești, strada Libertății, nr. 1, județul Bacău 2018-11-27
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 58, județul Bacău 2018-11-27
14 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea înventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-11-27
15 / 2018 Proiect de Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Moinești, documentație aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 68/30.09.2 2018-11-27
Înapoi