Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2019-05-23
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2019 2019-05-23
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2019 2019-05-23
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-05-23
5 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/26.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-05-23
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii nr. 101 din 7.07.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire rezidentială, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, judetul Bacău” 2019-05-23
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractul nr. 52446 din 11.11.2016, dintre Asociația de Proprietari nr. 8 din municipiul Moinești și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești, referitor la proiectul „Reabilitare termică clădire rezidentială, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, judetul Bacău” 2019-05-23
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești și Asociația „Orașe Energie România” Brașov 2019-05-23
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 4,3 ha teren împădurit situat în punct deal Osoiu, municipiul Moinești, județul Bacău 2019-05-23
10 / 2019 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Moineşti în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău 2019-05-23
11 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii unei locuinte din municipiul Moinesti afectate de incendiu 2019-05-23
12 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Moinești, județul Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A – P+4 și Corp F – P+2, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, Municipiul Moinești, județul Bacău 2019-05-23
13 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Libertății, nr. 71, județul Bacău 2019-05-23
14 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, județul Bacău 2019-05-23
15 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău 2019-05-23
Înapoi