Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2010 Pentru completarea inventarului domeniului public al Municipiului Moineşti privind terenuri şi contrucţii, situate pe strada T. Vladimirescu, nr. 374, 376. 2010-03-10
0 / 2010 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2010 2010-03-09
0 / 2010 Privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui lot de teren în suprafaţă de 24 mp, situat în municipiul Moineşti, strada George Enescu 2010-03-08
0 / 2010 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în strada T. Vladimirescu, nr. 175A, Asociaţiei „Habitat for Humanity Comăneşti” 2010-03-07
0 / 2010 Privind aprobarea concesionării privind delegarea parțială a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 2010-03-04
0 / 2010 Privind aprobarea „Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2010-2011, în municipiul Moineşti, judeţul Bacău” 2010-03-03
0 / 2010 Privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2010-03-02
0 / 2010 Privind constatarea de către Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local 2010-03-01
0 / 2009 Privind acordarea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8.989 mp. teren, situate în municipiul Moineşti, strada George Coşbuc, judeţul Bacău, Parohiei Ortodoxe „Înălţarea Domnului” din Municipiul Moineşti, pentru amenajare cimitir 2009-01-18
0 / 2009 Privind desemnarea funcţionarilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Moineşti cărora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul 2009 2009-01-15
0 / 2009 Privind avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Extindere apartament prin creare acces din exterior şi amenajare spaţiu comercial – magazin textil, str. Ion Creangă, bl. D3, ap.3, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” 2009-01-14
0 / 2009 Privind avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire magazin tip supermarket şi anexe, amenajare curte, accese, împrejmuire şi reclamă, str. Cpt. Zăgănescu, f.n., municipiul Moineşti, judeţul Bacău” 2009-01-13
0 / 2009 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local municipal Moinești 2009-01-12
0 / 2009 Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2008 privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Moineşti şi respectarea condiţiilor de mediu. 2009-01-07
0 / 2009 Pentru înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul Municipiului Moineşti pentru anul 2009 2009-01-06
Înapoi