Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind înfiinţarea Poliţiei Locale la nivelul Municipiului Moineşti 2011-01-21
0 / 2011 Privind aprobarea Planului de acţiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Municipiul Moineşti, pe anul 2011 2011-01-20
0 / 2011 Privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă 2011-01-19
0 / 2011 Privind aprobarea schimbului de teren solicitat de dl. Ştefănescu A.A.I. Vladimir din Municipiul Moineşti cu un teren echivalent, proprietatea Municipiului Moineşti 2011-01-18
0 / 2011 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al spaţiilor cu destinaţia de locuinţe pentru situaţii de urgenţă din Municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2011-01-17
0 / 2011 Pentru atribuirea Contractului de concesiune privind delegare parţială a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală 2011-01-09
0 / 2011 Pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 2011-01-07
0 / 2011 Privind aprobarea raportului de evaluare a spaţiului cu destinaţia prestări-servicii „Centrală termică” 2011-01-06
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-01-06
0 / 2011 Privind avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spaţiu comercial P+E, str. Eremia Grigorescu, Municipiul Moineşti 2011-01-05
0 / 2011 Privind atribuirea gratuită a unor cantităţi de material lemnos din pădurea proprietate privată a municipiului Moineşti 2011-01-04
0 / 2011 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti, pe anul 2011 2011-01-03
0 / 2010 Privind aprobarea proiectului „Antreprenoriat social pentru orasul meu!” 2010-12-21
0 / 2010 Privind aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 2010-12-20
0 / 2010 Pentru aprobarea aplicarii la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 2010-12-19
Înapoi