Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind aderarea Municipiului Moinești la Societatea Natională de Cruce Roșie din România – Filiala Județului Bacău 2011-02-15
0 / 2011 Privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiei sau persoanei singure aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2011-02-14
0 / 2011 Privind stabilirea, pentru anul 2011, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potențiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social 2011-02-11
0 / 2011 Pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în Municipiul Moinești, județul Bacău, ce vor ramâne vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2011 2011-02-10
0 / 2011 Privind punerea la dispoziția proiectului "Reforma educației timpurii în România" a terenului în suprafață de 1532 mp, situat în Municipiul Moinești, str. C. Negri, județul Bacău, parte a domeniului public al Municipiului Moinești, pentru realizarea obiectivului de investiții "Gradiniță cu program normal cu patru săli de grupă" 2011-02-08
0 / 2011 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/11.05.2010 privind aprobarea realizarii proiectului "Promovarea potențialului turistic al Municipiului Moinești" 2011-02-07
0 / 2011 Privind starea economico-financiară a S.C. SALUBRIS PRIM S.R.L. Moinești pe anul 2010, societate în faliment și numirea administratorului special 2011-02-04
0 / 2011 Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Numărului de personal al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2011 2011-01-24
0 / 2011 Privind înfiinţarea Poliţiei Locale la nivelul Municipiului Moineşti 2011-01-21
0 / 2011 Privind aprobarea Planului de acţiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Municipiul Moineşti, pe anul 2011 2011-01-20
0 / 2011 Privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă 2011-01-19
0 / 2011 Privind aprobarea schimbului de teren solicitat de dl. Ştefănescu A.A.I. Vladimir din Municipiul Moineşti cu un teren echivalent, proprietatea Municipiului Moineşti 2011-01-18
0 / 2011 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al spaţiilor cu destinaţia de locuinţe pentru situaţii de urgenţă din Municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2011-01-17
0 / 2011 Pentru atribuirea Contractului de concesiune privind delegare parţială a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală 2011-01-09
0 / 2011 Pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 2011-01-07
Înapoi