Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Pentru atribuirea Contractului de concesiune privind delegare parţială a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală 2011-01-09
0 / 2011 Pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 2011-01-07
0 / 2011 Privind aprobarea raportului de evaluare a spaţiului cu destinaţia prestări-servicii „Centrală termică” 2011-01-06
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-01-06
0 / 2011 Privind avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Construire spaţiu comercial P+E, str. Eremia Grigorescu, Municipiul Moineşti 2011-01-05
0 / 2011 Privind atribuirea gratuită a unor cantităţi de material lemnos din pădurea proprietate privată a municipiului Moineşti 2011-01-04
0 / 2011 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti, pe anul 2011 2011-01-03
0 / 2010 Privind aprobarea proiectului „Antreprenoriat social pentru orasul meu!” 2010-12-21
0 / 2010 Privind aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 2010-12-20
0 / 2010 Pentru aprobarea aplicarii la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 2010-12-19
0 / 2010 Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău 2010-12-16
0 / 2010 Privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul aferent pentru obiectivul „Construire pensiune D+P+M” – proiect nr. 26/2010 2010-12-16
0 / 2010 Privind completarea Listei obiectivelor de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti pe anul 2010 2010-12-14
0 / 2010 Privind aprobarea „Programului de măsuri pentru stabilirea etapelor de realizare a obligaţiilor privind asigurarea suprafeţelor de spaţii verzi – etapa a II-a” 2010-12-13
0 / 2010 Privind repartizarea a unui număr de cinci locuinţe cu chirie ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2010-12-12
Înapoi