Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L. Moinești 2011-05-23
0 / 2011 Raportul administratorului S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L Moinești asupra situațiilor financiare ale anului 2010 2011-05-20
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. APA PRIM S.R.L. Moinești 2011-05-19
0 / 2011 Raportul administratorului S.C. APA PRIM S.R.L Moinești asupra situațiilor financiare ale anului 2010 2011-05-18
0 / 2011 Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/11.05.2010 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Moinești a pășunii Consiliului Local Moinești 2011-05-17
0 / 2011 Pentru completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 138/19.11.2010 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile și terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Moinești și instituirea altor taxe pentru anul 2011 2011-05-16
0 / 2011 Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe terenurile folosite ca zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din Municipiul Moinești 2011-05-12
0 / 2011 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Moinești 2011-05-11
0 / 2011 Privind acordarea ajutoarelor de urgență unor familii din Municipiul Moinești în vederea refacerii locuințelor sau anexelor gospodărești distruse parțial în urma unor incendii sau calamități naturale 2011-05-10
0 / 2011 Privind aprobarea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul domeniului public al Municipiului Moinești, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/1999 și aprobat de Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001 2011-05-09
0 / 2011 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E.ON Moldova Distribuție S.A., asupra unui teren în suprafață totală de 513,28 mp în vederea executării și întreținerii ulterioare a lucrării "INT PTA29 Moinești, județul Bacău (îmbunătățire nivel tensiune zona Hangani)" 2011-05-06
0 / 2011 Privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Moinești a imobilului spațiu comercial situat în Municipiul Moinesti, str. Zorilor, bloc 10 Parc, parter scara A, județul Bacău și includerea acestuia în lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 2011-05-05
0 / 2011 Privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru toate activitățile ce aparțin aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Moinești 2011-05-04
0 / 2011 Privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3 milioane Euro 2011-05-03
0 / 2011 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești, pentru anul 2012 2011-05-02
Înapoi