Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 68/12.03.2019 privind aprobarea aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA în vederea implementării proiectului „Simpozionul internațional și expoziția muzeală „Tristan Tzara și Cultura DADA” – ediția a VIII-a” 2019-06-20
17 / 2019 Diverse 2019-06-20
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2019-05-23
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2019 2019-05-23
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2019 2019-05-23
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Moinesti 2019-05-23
5 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/26.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-05-23
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii nr. 101 din 7.07.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire rezidentială, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, judetul Bacău” 2019-05-23
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractul nr. 52446 din 11.11.2016, dintre Asociația de Proprietari nr. 8 din municipiul Moinești și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești, referitor la proiectul „Reabilitare termică clădire rezidentială, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, judetul Bacău” 2019-05-23
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești și Asociația „Orașe Energie România” Brașov 2019-05-23
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 4,3 ha teren împădurit situat în punct deal Osoiu, municipiul Moinești, județul Bacău 2019-05-23
10 / 2019 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Moineşti în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău 2019-05-23
11 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii unei locuinte din municipiul Moinesti afectate de incendiu 2019-05-23
12 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Moinești, județul Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A – P+4 și Corp F – P+2, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, Municipiul Moinești, județul Bacău 2019-05-23
13 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Libertății, nr. 71, județul Bacău 2019-05-23
Înapoi