Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-05-04
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti 2018-04-24
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 2018-04-24
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 26 din 16.02.2018 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I, în municipiul Moinești 2018-04-24
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești distrusă parțial în incendiu 2018-04-24
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia 2018-04-24
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. Calea Poduri, județul Bacău 2018-04-24
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3 din 30.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Vasâiești-Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău 2018-04-24
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-04-24
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Tudor Vladimirescu, bl. C1, ap. 42, județul Bacău 2018-04-24
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-04-24
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale aflată în domeniul public al municipiului Moinești, situată în strada Vasile Alecsandri, nr. 50, bl. E 26, ap. 201, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-04-24
12 / 2018 Diverse 2018-04-24
13 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu” 2018-04-24
14 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Colegiul tehnic Grigore Cobălcescu” 2018-04-24
Înapoi