Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-03-16
17 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 6 din 2014 ”Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești SUD și construcție SEAU Buhuși” 2018-03-16
18 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 5 din 26.01.2018 privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019 2018-03-16
19 / 2018 Proiect de Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotarârii Consiliului Local nr. 158 din 18.12.2014 2018-03-16
20 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aderarea Municipiului Moinești la CONVENȚIA PRIMARILOR PRIVIND CLIMA ȘI ENERGIA 2018-03-16
21 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor prilejuirte de vizita delegației de medici din Republica Ucraina 2018-03-16
22 / 2018 Diverse 2018-03-16
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Moinești, Poliţia municipiului Moineşti şi instituţii şcolare pentru înfiinţarea patrulelor școlare de circulație 2018-03-01
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-03-01
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea evenimentului ”Concertul Extraordinar al Mărțișorului” 2018-03-01
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-03-01
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești distruse parțial în incendiu 2018-03-01
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 și estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului Moinesti 2018-02-16
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului Moinești, pentru anul 2018” 2018-02-16
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-02-16
Înapoi