Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moinești pe strada Plopilor, nr. 2C, județul Bacău 2017-07-07
12 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2017-07-07
13 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împăduirii a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Moinești situat în zona dealul Osoiu - municipiul Moinești, județul Bacau 2017-07-07
14 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al municipiului Moinești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017 2017-07-07
15 / 2017 Proiect de Hotărâre privind accesul gratuit al persoanelor cu dizabilități, domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările culturale din cadrul Centrului Cultural ”Lira” 2017-07-07
16 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat intre Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau în scopul înființării Infrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități 2017-07-07
17 / 2017 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau 2017-07-07
18 / 2017 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. C. D. Gherea, județul Bacău 2017-07-07
19 / 2017 Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local la concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct în unitățile de învățământ din municipiul Moinești 2017-07-07
20 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2017-2018 2017-07-07
21 / 2017 Diverse 2017-07-07
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017 2017-06-23
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de trei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, nr.14, județul Bacău 2017-06-23
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotelor aplicabile valorii de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești, pentru anul 2017 2017-06-23
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 72 din 19.05.2017 2017-06-23
Înapoi