Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 2019-01-08
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2019-01-08
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificarii prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport in vederea redistribuirii apei potabile 2019-01-08
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2019 2019-01-08
7 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 203/14.12.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2019 2019-01-08
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-12-19
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectată de incendiu 2018-12-19
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a unui sector de drum către Unitatea Aministrativ Teritorială a comunei Măgirești 2018-12-19
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotarârii Consiliului Local nr. 201 din 21.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/28.07.2017 2018-12-19
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza” 2018-12-19
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești – strada A.I. Cuza 2018-12-19
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moineşti 2018-12-14
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2018 2018-12-14
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2019 2018-12-14
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2019 2018-12-14
Înapoi