Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Diverse 2018-07-19
17 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom SA în vederea relizării proiectului „Forajul și echiparea sondei 94 Moinești 2018-07-19
18 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom SA în vederea relizării proiectului „Forajul și echiparea sondelor 91 și 92 Moinești” 2018-07-19
19 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom SA în vederea relizării proiectului „Forajul și echiparea sondei 460 ST Moinești” 2018-07-19
20 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice „Adaptarea la teren a proiectului tip conform normativelor in vigoare și asistența tehnică pentru 12 grădinite Regiunea –Nord–Est (județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei – Lot 6 pentru Grădinița cu program normal nr.9 cu trei săli de grupă, Municipiul Moinesti, județul Bacău” - faza: Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico –economici, proiect nr.66/2018, proiectant S.C EURO BUILDING IDEEA S.R.L București 2018-07-19
1 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 190/08.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 2018-07-10
1 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 190/08.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 2018-06-29
2 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 88/25.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza: SF + DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/CGE/2017- Revizie 1 - martie 2018, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti 2018-06-29
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu”, faza - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 05/CGE/ 2017, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinești 2018-06-29
4 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/24.04.2018 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termica imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobalcescu” 2018-06-29
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-06-26
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 2018-06-26
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 20/28.02.2018 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza municipiului Moinești 2018-06-26
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Moinești 2018-06-26
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei Gherebenes Terez, domiciliată în municipiul Moineşti, strada Martir Crișan, nr. 12A, judeţul Bacău 2018-06-26
Înapoi