Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii unei locuinte din municipiul Moinesti, distrusa partial in incendiu 2017-09-20
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2017-08-30
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2017 2017-08-30
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti 2017-08-30
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinesti”. 2017-08-30
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” 2017-08-30
6 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 7 la la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2017 2017-08-30
7 / 2017 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. Atelierelor, județul Ba 2017-08-30
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de cinci locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2017-08-30
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de două locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Cpt.Zăgănescu, nr.14, județul Bacău 2017-08-30
10 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 98/07.07.2017 2017-08-30
11 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești în Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice 2017-08-30
12 / 2017 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-08-30
13 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 42/25.03.2016 2017-08-30
14 / 2017 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, strada Libertății, nr. 8A, judeţul Bacău 2017-08-30
Înapoi