Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociației Fraților Mariști ai Școlilor din România 2018-10-23
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război 2018-10-23
13 / 2018 Diverse: Adresa spital nr. 26357 din 16-10-2018 2018-10-23
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-09-24
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2018-2019, în municipiul Moineşti, judeţul Bacău”. 2018-09-24
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-09-24
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Moinești 2018-09-24
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău 2018-09-24
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINITE REGIUNEA NORD-EST“ – cod SMIS 125152, a cheltuielilor legate de acesta și a Acordului de parteneriat 2018-09-04
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2018-08-29
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-08-29
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAssist București și Asociația Activ Moinești 2018-08-29
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Moinești, strada Tristan Tzara, 52 u.l., regim de înălțime S+P+3E+M” – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/CGE/2018, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L Moinești 2018-08-29
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare infrastructura de strazi în municipiul Moinesti – strada 1 Mai”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico –economici, proiect nr.5/2018, proiectant SC AD&MS PROCONS S.R.L. Bacau 2018-08-29
6 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Transformare clădire centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane vârstnice, str. Zorilor, municipiul Moinești”, faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 26/GCP/2015 – revizie ianuarie 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești 2018-08-29
Înapoi