Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobare planului de evoluție a taxei de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2018-12-14
6 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 167/08.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico–economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici 2018-12-14
7 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 88/25.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Extindere spații spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza: SF + DALI și a indicatorilor tehnico-economici 2018-12-14
8 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 154/29.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-12-14
9 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 92/19.08.2016 privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia 2018-12-14
10 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 108/28.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău 2018-12-14
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr.161/16.12.2016 prentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza munuicipiului Moinești 2018-12-14
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 19/28.02.2005 privind reactualizarea domeniului public al municipiului Moinești 2018-12-14
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-12-14
14 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea locuinței sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, bl. E26, ap. 301, județul Bacău 2018-12-14
15 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Vasile Alecsandri, bl. A1, ap. 2, județul Bacău 2018-12-14
16 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii unei locuințe distrusă parțial in incendiu 2018-12-14
17 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. nr.49/16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-12-14
18 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea „Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă” din municipiul Moinești, pentru anul 2019 2018-12-14
19 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 102/26.06.2018 privind aprobarea soluţiei contractuale pentru stingerea obligaţiilor aferente Contractelor de concesiune nr. 2/29.12.1992, nr. 6/01.06.1993 şi nr. 7/01.06.1993 2018-12-14
Înapoi