Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „Reabilitare infrastructură strada Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 103/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași 2017-10-31
6 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „Reabilitare infrastructură strada Fundătura Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 104/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași 2017-10-31
7 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Lunca, nr. 46, județul Bacău, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului 2017-10-31
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război 2017-10-31
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-10-31
10 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, Bl. E1, județul Bacău 2017-10-31
11 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în executarea contractului de delegare parțială a serviciului de salubrizare al municipiului Moinești 2017-10-31
12 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 144 din 28.09.2017 privind darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” SMIS - CSNR 26205 2017-10-31
13 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 155 din 22.12.2011 privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Moineşti a sectorului de Drum Naţional 2G, de la km 43+640, la ieşirea din Moineşti spre Bacău, până la km 53+358, la ieşirea din Moineşti spre Comăneşti, de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA 2017-10-31
14 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 102 din 07.07.2017 privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul Moinești 2017-10-31
15 / 2017 Proiect de Hotărâre privind autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 89 din 30.11.2002 2017-10-31
16 / 2017 Diverse 2017-10-31
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași 2017-10-03
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti 2017-10-03
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 2017-10-03
Înapoi