Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moinești 2019-02-14
5 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-14
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 2 ha teren împădurit, situat în punct Lucăcioaia - deal Osoiu, municipiul Moinești, județul Bacău 2019-02-14
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2019-2020 2019-02-14
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I/2019, în municipiul Moinești 2019-02-14
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale” în anul 2019 2019-02-14
10 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență persoanelor victime ale violenței domestice, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a municipiului Moinești 2019-02-14
11 / 2019 Proiect de Hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta Centru Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești 2019-02-14
12 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 189/08.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizațiilor de Funcționare și Profil de activitate și a Avizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești 2019-02-14
13 / 2019 Diverse: - Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești, pe anul 2018. - Informare privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Compartimentul Protecție Civilă. - Informare privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, pe semestrul II/2018 2019-02-14
14 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului local nr. 29 din 07.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al Municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare 2019-02-14
15 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acceptarea donației propuse de Fundația Terre des Hommes Elveția 2019-02-14
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2019-02-07
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local al Municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare 2019-02-07
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 167/08.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici 2019-02-07
Înapoi