Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2017 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau 2017-08-30
16 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, județul Bacău 2017-08-30
17 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Moinești 2017-08-30
18 / 2017 Diverse 2017-08-30
19 / 2017 Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Moinești în domeniul public al municipiului Moinești a unor bunuri imobile, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2017-08-30
20 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior provenită din pădurea proprietate a Municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2017-08-30
1 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-28
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moinești 2017-07-28
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG Activ Moinești 2017-07-28
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora 2017-07-28
5 / 2017 Diverse: 1. Informare privind achiziționarea imobilului ce aparține Asociației Automobil Clubul Român. 2. Informare referitoare la Raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ -Teritorială Moinești, de către Instituția Prefectului-Județul Bacău 2017-07-28
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2017-07-07
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2017-07-07
3 / 2017 Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti 2017-07-07
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017 2017-07-07
Înapoi