Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2018, în municipiul Moinești 2018-06-26
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilelor situate pe strada Zorilor, bloc 19, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-06-26
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești a imobilului situat în Municipiul Moinești, strada Zorilor, bloc 19, parter, identificat prin Carte Funciară nr. 60459 2018-06-26
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractelor de concesiune nr. 2/29.12.1992, nr. 6/01.06.1993 şi nr. 7/01.06.1993 2018-06-26
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unui teren Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Municipiul Moinești 2018-06-26
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” în vederea realizării proiectului ”Extindere și modernizare Creșa Primii Pași Moinești” 2018-06-26
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2018 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România 2018-06-26
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.54/2018, proiectant SC Iulgrimoni Service – SRL Focșani 2018-06-26
14 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moineşti, strada Obor nr. 18, judeţul Bacău, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Moineşti 2018-06-26
15 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprefețe de teren situat în municipiul Moineşti, punct Schelă, județul Bacău 2018-06-26
16 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moineşti, strada Schelei, județul Bacău 2018-06-26
17 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău 2018-06-26
18 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești 2018-06-26
19 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unei garsoniere din imobilul situat în strada Vasile Alecsandri, nr. 50, Bl. E26, municipiul Moinești 2018-06-26
20 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ”Extindere și modernizare Creșa Primii Pași Moinești” – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.7/2018, proiectant SC ARTEHNIS SRL Iași 2018-06-26
Înapoi