Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2018-07-19
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020, ediția revizuită 2018 2018-07-19
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2018 2018-07-19
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-07-19
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-07-19
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren, către Ministerul Educației Naționale, pe durata realizării lucrărilor de execuție a obiectivului GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9, MUNICIPIUL MOINEȘTI 2018-07-19
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, punct Schelă, județul Bacău 2018-07-19
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprefețe de teren situată în municipiul Moineşti, strada Atelierelor, nr. 26, județul Bacău 2018-07-19
10 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2018-07-19
11 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin negociere directă, a terenului situat în municipiul Moinești, strada Oborului, nr. 14, județul Bacău 2018-07-19
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie în vederea împăduririi a unei suprafeţe de teren degradat aparţinand domeniului privat al municipiului Moineşti, situat în zona dealul Bâtca – municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2018-07-19
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul ”Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești” 2018-07-19
14 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 90/25.05.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului ”Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești” 2018-07-19
15 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/24.04.2018 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termica imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobalcescu” 2018-07-19
16 / 2018 Diverse 2018-07-19
Înapoi