Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, județul Bacău 2019-05-23
15 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău 2019-05-23
16 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2019, în municipiul Moinești 2019-05-23
17 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 2019-05-23
18 / 2019 Diverse 2019-05-23
1 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti 2019-04-17
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea obligaților care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a Municipiului Moinești 2019-04-17
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/14.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești - strada General N. Șova”, judetul Bacau și a indicatorilor tehnico–economici 2019-04-17
4 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/27.01.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare strada Nicu Enea, municipiul Moinesti, județul Bacau” și a indicatorilor tehnico–economici 2019-04-17
5 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești 2019-04-17
6 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2019 2019-04-17
7 / 2019 Proiect de Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-17
8 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a terenului și clădirii aferente Centrului Cultural „Lira” situate pe strada Libertății, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău 2019-04-17
9 / 2019 Proiect de Hotărâre privind atestarea la domeniul public al municipiului Moinesti a unor suprefețe de teren situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2019-04-17
10 / 2019 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moineşti situată în strada Libertății, Bl.B2, ap.15, județul Bacău 2019-04-17
Înapoi