Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 – sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești (redepunere)” 2018-04-24
1 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992 2018-04-13
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 2018-04-13
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Moinești – ediția 2018 2018-03-27
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „EXTINDERE REȚEA DE PISTE DE BICICLETE ȘI REAMENAJAREA TROTUARELOR PE STRADA MIHAI EMINESCU, STRADA GEORGE COȘBUC ȘI STRADA CĂPITAN ZĂGĂNESCU DIN MUNICIPIUL MOINEȘTI”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 478/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2018-03-27
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANA INTEGRATĂ IN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI MOINESTI”, faza SF cu elemente specifice de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.479/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău. 2018-03-27
4 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 90 din 21.08.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinești 2018-03-27
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017 2018-03-27
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-03-27
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 6 din 2014 ”Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești SUD și construcție SEAU Buhuși” 2018-03-27
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2018 2018-03-27
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind exprimarea acordului pentru plantarea a 100 de arbori cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1918 în zona parcului Municipal Osoiu din municipiul Moinești, județul Bacău 2018-03-27
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Moinești cu Fundația Terre des hommes și Acordul de Asociere 2018-03-27
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Moinesti pentru unitățile de cult aparținand cultelor religioase recunoscute din România 2018-03-27
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 2018-03-27
Înapoi