Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 2018-02-16
5 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Moineşti nr. 1 din 05.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018 2018-02-16
6 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Moineşti nr. 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și trasport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău" 2018-02-16
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război 2018-02-16
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, în anul 2018” 2018-02-16
9 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I, în municipiul Moinești 2018-02-16
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea furnizării meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Școlii Gimanziale „Tristan Tzara” Moinești, pentru anul 2018 2018-02-16
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectelor derulate in parteneriat cu Fundatia "Terre des Hommes" 2018-02-16
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al municipiului Moinesti, situate in municipiul Moinesti, judetul Bacau 2018-02-16
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentului de raportare PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018 2018-02-16
14 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992 2018-02-16
15 / 2018 Diverse 2018-02-16
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2018-02-07
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2018-02-07
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind predarea către S.C. ECO SUD S.A. a unor bunuri ce urmeaza a fi folosite pentru desfășurarea activității la Stația de Sortare Moinești, aflate in domeniul privat al municipiului Moinesti 2018-02-07
Înapoi