Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2012 Pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moinești, județul Bacău, ce vor rămâne vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2012 2012-02-17
0 / 2012 Privind desemnarea funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești cărora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul 2012 2012-02-15
0 / 2012 Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au efectuat lucrări de reabilitare termică, în condițiile Ordonanței Guvernului României nr. 30/2011 2012-02-14
0 / 2012 Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate de către S.C. TRASMAR S.R.L. Moinești 2012-02-03
0 / 2012 Pentru aprobarea „Regulamentului de implicare a cetățenilor în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului și a planurilor de dezvoltare locală 2012-02-02
0 / 2012 Pentru aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului Moinești pentru anul 2012 2012-02-01
0 / 2012 Diverse 2012-01-31
0 / 2012 Privind înființarea liniilor de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, jud. Bacău 2012-01-30
0 / 2012 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal de Urgență Moinești 2012-01-27
0 / 2012 Privind transmiterea ca locuințe de serviciu în administrarea Spitalului Municipal de Urgență Moinești a unui număr de opt locuințe, situate în imobilul din municipiul Moinești, str. Zorilor, nr. 25A, județul Bacău 2012-01-26
0 / 2012 Privind aprobarea inițierii procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a unui teren în suprafață de 89,00 mp, situat în municipiul Moinești, str. Zorilor, f.n., județul Bacău 2012-01-25
0 / 2012 Privind reorganizarea rețelei școlare din municipiul Moinești, județul Bacău 2012-01-24
0 / 2012 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului și a construcțiilor aferente ștrandului, situate în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, nr. 21A, județul Bacau și a Caietului de sarcini 2012-01-23
0 / 2012 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a municipiului Moinești 2012-01-20
0 / 2012 Privind împuternicirea Primarului municipiului Moinești pentru negocierea, semnarea și ridicarea Licenței de Explorare a apelor minerale terapeutice în perimetrul Moinești, județul Bacău 2012-01-19
Înapoi