Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2010 Privind aprobarea Master Planului regional pentru infrastructura de apă/apă uzată în judeţul Bacău 2010-11-02
0 / 2010 Privind aprobarea Indicatorilor de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini 2010-11-01
0 / 2010 Pentru prelungirea mandatului domnului Parascan Liviu-Irinel în funcţia de director interimar al S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti 2010-03-23
0 / 2010 Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 103/2010 2010-03-22
0 / 2010 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului şi a construcţiilor aferente ştrandului, situate în municipiul Moineşti, strada George Coşbuc, nr. 21A, judeţul Bacău 2010-03-21
0 / 2010 Pentru aprobarea „Proiectului de împădurire a unui teren de 4,3 ha, în zona dealul Osoiu. 2010-03-18
0 / 2010 Pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 37/2010 2010-03-16
0 / 2010 Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Moineşti nr. 36/11.05.2010 2010-03-15
0 / 2010 Pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile situate în municipiul Moineşti, strada Lucăceşti, nr. 2, judeţul Bacău, Clubului Elevilor Moineşti 2010-03-14
0 / 2010 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 mp teren curţi construcţii, situat pe str. Nicu Enea, f.n., judeţul Bacău, familiei Bârgăoanu Mihaela ce se încadrează în prederile Legii nr. 15/2003 2010-03-11
0 / 2010 Pentru completarea inventarului domeniului public al Municipiului Moineşti privind terenuri şi contrucţii, situate pe strada T. Vladimirescu, nr. 374, 376. 2010-03-10
0 / 2010 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2010 2010-03-09
0 / 2010 Privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui lot de teren în suprafaţă de 24 mp, situat în municipiul Moineşti, strada George Enescu 2010-03-08
0 / 2010 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în strada T. Vladimirescu, nr. 175A, Asociaţiei „Habitat for Humanity Comăneşti” 2010-03-07
0 / 2010 Privind aprobarea concesionării privind delegarea parțială a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 2010-03-04
Înapoi