Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind alegerea Președintelui de ședința al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru o perioadă de 3 luni 2011-06-13
0 / 2011 Privind preluarea personalului din cadrul societăților comerciale înființate de Consiliului Local al Municipiului Moinești 2011-06-10
0 / 2011 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinești și a serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Moinești 2011-06-09
0 / 2011 Pentru aprobarea participării Spitalului Municipal de Urgență Moinești la Programul Operațional Sectorial „Creșterera competitivității economice” 2007-2013 2011-06-08
0 / 2011 Privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării materialelor rezultate în urma demolării a unui mijloc fix 2011-06-06
0 / 2011 Privind aprobarea inițierii procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a unui teren în suprafață de 89,00 mp, situat în Municipiul Moinești, str. Zorilor, f.n., județul Bacău 2011-06-03
0 / 2011 Privind stabilirea domeniilor și locurilor pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul comunității 2011-06-02
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-06-01
0 / 2011 Pentru aprobarea „Proiectului de Împădurire a unui teren de 2,3 ha, în zona Tasbuga, Municipiul Moinești, județul Bacău”, faza: proiect tehnic 2011-05-27
0 / 2011 Diverse 2011-05-26
0 / 2011 Proiect de Program de reorganizare a activității S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L Moinești 2011-05-25
0 / 2011 Raport de activitate a S.C. Construcții Pod S.R.L. Moinești pe luna aprilie 2011 2011-05-24
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L. Moinești 2011-05-23
0 / 2011 Raportul administratorului S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L Moinești asupra situațiilor financiare ale anului 2010 2011-05-20
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. APA PRIM S.R.L. Moinești 2011-05-19
Înapoi