Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind stabilirea domeniilor și locurilor pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul comunității 2011-06-02
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-06-01
0 / 2011 Pentru aprobarea „Proiectului de Împădurire a unui teren de 2,3 ha, în zona Tasbuga, Municipiul Moinești, județul Bacău”, faza: proiect tehnic 2011-05-27
0 / 2011 Diverse 2011-05-26
0 / 2011 Proiect de Program de reorganizare a activității S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L Moinești 2011-05-25
0 / 2011 Raport de activitate a S.C. Construcții Pod S.R.L. Moinești pe luna aprilie 2011 2011-05-24
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L. Moinești 2011-05-23
0 / 2011 Raportul administratorului S.C. CONSTRUCȚII POD S.R.L Moinești asupra situațiilor financiare ale anului 2010 2011-05-20
0 / 2011 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2010 a S.C. APA PRIM S.R.L. Moinești 2011-05-19
0 / 2011 Raportul administratorului S.C. APA PRIM S.R.L Moinești asupra situațiilor financiare ale anului 2010 2011-05-18
0 / 2011 Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/11.05.2010 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Moinești a pășunii Consiliului Local Moinești 2011-05-17
0 / 2011 Pentru completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 138/19.11.2010 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile și terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Moinești și instituirea altor taxe pentru anul 2011 2011-05-16
0 / 2011 Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe terenurile folosite ca zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din Municipiul Moinești 2011-05-12
0 / 2011 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Moinești 2011-05-11
0 / 2011 Privind acordarea ajutoarelor de urgență unor familii din Municipiul Moinești în vederea refacerii locuințelor sau anexelor gospodărești distruse parțial în urma unor incendii sau calamități naturale 2011-05-10
Înapoi