Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind stabilirea chiriilor pentru spațiile si terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Moinesti si instituirea altor taxe pentru anul 2012 2011-11-10
0 / 2011 Pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 59/26.05.2011 privind stabilirea impozitelor. 2011-11-09
0 / 2011 Privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al Municipiului Moinești pentru anul 2011 2011-11-07
0 / 2011 Privind organizarea liniilor de gardă a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, jud. Bacău 2011-11-06
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-11-05
0 / 2011 Pentru aprobarea încheierii Protocolului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Asociația „Sfinții Voievozi” Moinești 2011-11-03
0 / 2011 Privind vânzarea unui imobil cu destinația spațiu comercial/prestări servicii, situat în municipiul Moinești, str. Zorilor, bloc 10 Parc, parter scara A, județul Bacău 2011-11-02
0 / 2011 Hotărâre privind aprobarea Hărților de risc natural pentru alunecări de teren pentru zone din județul Bacău expuse acestui fenomen – Municipiul Moinești, faza de proiectare – Studiu, proiectant: S.C. IPTANA S.A. București 2011-11-02
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2011 2011-11-01
0 / 2011 Pentru ratificarea Protocolului de înfrățire încheiat între Municipiul Moinești din România și orașul Cantemir din Republica Moldova 2011-11-01
0 / 2011 Privind trecerea în domeniul privat al municipiului Moinești a imobilului teren în suprafață de 6.335 mp, situat în municipiul Moinești, strada Schelei, f.n., județul Bacău 2011-10-12
0 / 2011 Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere/cofinanțare în parteneriat cu E-ON Gaz Distribuție S.A. în vederea realizării investiției „Extindere conductă gaze naturale în municipiul Moinești” 2011-10-11
0 / 2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 120/22.09.2011 pentru soluționarea litigiului privind chiria pe terenurile proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Moinești ocupate cu instalații S.C. OMV PETROM S.A. 2011-10-10
0 / 2011 Privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal de Urgență Moinești 2011-10-08
0 / 2011 Privind aprobarea deplasării delegației municipiului Moinești în localitatea Cantemir, Republica Moldova în vederea semnării oficiale a acordului de înfrățire și a deplasării Primarului municipiului Moinești la Convenția Primarilor de la Bruxelles 2011-10-07
Înapoi