Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice AMENAJARE INCINTĂ PIAŢA AGROALIMENTARĂ (INCLUSIV CONSTRUIRE MODULE COMERCIALE) – faza: Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/07GCP/2012 - proiectant S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti 2012-04-19
4 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice LUCRĂRI DE REABILITARE LICEUL SPIRU HARET, MOINEŞTI - faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 22/2012 - proiectant S.C. Trust Proiect S.R.L. Zemeş 2012-04-19
5 / 2012 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă de 163 m2, situat pe strada George Coşbuc, judeţul Bacău, în scopul extinderii unei construcţii proprietate privată 2012-04-19
6 / 2012 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă de 75 m2, situat în Piaţa Agoalimentară Moineşti, aferent construcţiei unui comerciant 2012-04-19
7 / 2012 Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul Moineşti 2012-04-19
8 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012 2012-04-19
9 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului 2012-04-19
10 / 2012 Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Local al Muncipiului Moineşti în perioada iunie 2008 – mai 2012 2012-04-19
11 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentului aniversar „60 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic Spiru Haret” 2012-04-19
1 / 2012 Proiect de hotarire privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2012-03-27
2 / 2012 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001. 2012-03-27
3 / 2012 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a corpului de clădire Compartiment primire urgenţe către Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 2012-03-27
4 / 2012 Proiect de hotărâre pentru extinderea aplicării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, la categoria familii şi persoane singure titulare de dosar pentru venit minim garantat 2012-03-27
5 / 2012 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012 2012-03-27
6 / 2012 Diverse: 1. Adresa nr. 11/11.03.2012 a Parohiei Sf. Gheorghe Moineşti prin care solicită 10 m³ lemn de foc; 2. Adresa nr. 384/15.03.2012 a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Moineşti prin care solicită o locaţie pentru desfăşurarea activităţii până la finalizarea noului sediu. 2012-03-27
Înapoi