Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2012 Privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 8.500.000 lei 2012-03-02
0 / 2012 Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru o perioada de 3 luni 2012-03-01
0 / 2012 Diverse 2012-02-28
0 / 2012 Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești a spațiului situat în strada Vasile Alecsandri, nr. 22 (subsol), municipiul Moinești, județul Bacau 2012-02-27
0 / 2012 Privind preluarea de la S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. a imobilului transmis în folosință gratuit㠄Clădire Sala de Sport –Școala cu clasele I-VIII George Enescu” și a terenului aferent în suprafață de 659 mp, situat pe str. Schelei, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău 2012-02-24
0 / 2012 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2012 2012-02-23
0 / 2012 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/14.12.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionarii de alimente și medicamente pentru persoanele din municipiul Moinești, conform procedurii aprobate de Consiliul local 2012-02-22
0 / 2012 Privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești 2012-02-21
0 / 2012 Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Numărului de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială Moinești, județul Bacău 2012-02-20
0 / 2012 Pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moinești, județul Bacău, ce vor rămâne vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2012 2012-02-17
0 / 2012 Privind desemnarea funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești cărora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul 2012 2012-02-15
0 / 2012 Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au efectuat lucrări de reabilitare termică, în condițiile Ordonanței Guvernului României nr. 30/2011 2012-02-14
0 / 2012 Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate de către S.C. TRASMAR S.R.L. Moinești 2012-02-03
0 / 2012 Pentru aprobarea „Regulamentului de implicare a cetățenilor în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului și a planurilor de dezvoltare locală 2012-02-02
0 / 2012 Pentru aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului Moinești pentru anul 2012 2012-02-01
Înapoi