Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Pentru completarea Hotărârii nr. 70/26.05.2011 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești, precum și a serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Moinești 2011-09-02
0 / 2011 Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru o perioadă de 3 luni 2011-09-01
0 / 2011 Pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39/31.03.2011 privind aprobarea planurilor de amenajare, întreținere și exploatare a suprafețelor de pajiște-pășune, aflate în administrarea Asociațiilor crescătorilor de animale 2011-08-22
0 / 2011 Privind completarea Listei obiectivelor de investiții a Spitalului Municipal de Urgență Moinești pe anul 2011 2011-08-18
0 / 2011 Privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui Bârliga Gheorghe cu domiciliul în municipiul Moinești, str. A.I. Cuza, nr. 17, județul Bacau în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu 2011-08-18
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2011 2011-08-16
0 / 2011 Privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Moinești unor persoane fizice române cu merite deosebite 2011-08-15
0 / 2011 Privind aprobarea Programului manifestărilor culturale „Zilele Municipiului Moinești 2011” 2011-08-12
0 / 2011 Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Numărului de personal al Serviciului Public de Asistență Socială Moinești 2011-08-03
0 / 2011 Privind validarea a trei mandate de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești 2011-08-02
0 / 2011 Privind constatarea de către Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a trei mandate de consilier local 2011-08-01
0 / 2011 Privind aprobarea modificării intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/1999 și aprobat de Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001 2011-07-12
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2011 2011-07-11
0 / 2011 Privind modificarea aliniatului 4 din articolul 4, capitolul II din Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor și târgurilor din municipiul Moinești, aprobat prin Hotărârea nr. 43/27.05.2010 2011-07-08
0 / 2011 Privind repartizarea a trei locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești 2011-07-08
Înapoi