Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești, pe anul 2011 2011-04-01
0 / 2011 Privind atribuirea noilor denumiriri pentru unitățile de învățământ școlar și prescolar din Municipiul Moinești, judetul Bacău 2011-03-21
0 / 2011 Privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite „Extindere Compartiment primire urgențe al Spitalului Municipal de Urgență Moinești” și a noilor indicatori tehnico-economici; faza: proiect tehnic, proiect nr. 7/2011 întocmit de S.C. Grup Consult Proiect SRL Moinești 2011-03-18
0 / 2011 Pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 139/19.11.2010 privind aprobarea unor schimburi de teren solicitate de Executiv în vederea realizării unui proiect pentru construcția de locuințe sociale în punctul Căliman 2011-03-17
0 / 2011 Privind aprobarea Planurilor de amenajare, întreținere și exploatare a suprafețelor de pajiște-pășune, aflate în administrarea Asociațiilor crescătorilor de animale 2011-03-16
0 / 2011 Privind punerea la dispoziția Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva Bacău - Ocolului Silvic Moinești și Ocolului Silvic Oituz a suprafeței de 2 ha teren degradat pășune, situat în zona Dealul Osoiu, Municipiul Moinești, județul Bacău, în vederea împăduririi. 2011-03-15
0 / 2011 Pentru aprobarea unor norme locale de creștere și deținere a câinilor ca animale de companie 2011-03-14
0 / 2011 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 60,64 mp, situat în Municipiul Moinești, strada Mihail Sadoveanu, adiacent apartamentului 4 – bloc 6 Parc, județul Bacău 2011-03-11
0 / 2011 Privind prelungirea contractului de reprezentare juridică 2011-03-10
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Moinești pe anul 2011 2011-03-09
0 / 2011 Privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2010 2011-03-08
0 / 2011 Privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în Județul Bacău” pentru un numar de 39 de localități din Județul Bacău, pentru celula 1 și facilitățile conexe ale depozitului conform de deseuri 2011-03-07
0 / 2011 Privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 2011-03-04
0 / 2011 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 130/19.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apă uzată în județul Bacău" 2011-03-03
0 / 2011 Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru o perioada de 3 luni 2011-03-02
Înapoi