Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2011 Pentru aprobarea încheierii Protocolului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Asociația „Sfinții Voievozi” Moinești 2011-11-03
0 / 2011 Privind vânzarea unui imobil cu destinația spațiu comercial/prestări servicii, situat în municipiul Moinești, str. Zorilor, bloc 10 Parc, parter scara A, județul Bacău 2011-11-02
0 / 2011 Hotărâre privind aprobarea Hărților de risc natural pentru alunecări de teren pentru zone din județul Bacău expuse acestui fenomen – Municipiul Moinești, faza de proiectare – Studiu, proiectant: S.C. IPTANA S.A. București 2011-11-02
0 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2011 2011-11-01
0 / 2011 Pentru ratificarea Protocolului de înfrățire încheiat între Municipiul Moinești din România și orașul Cantemir din Republica Moldova 2011-11-01
0 / 2011 Privind trecerea în domeniul privat al municipiului Moinești a imobilului teren în suprafață de 6.335 mp, situat în municipiul Moinești, strada Schelei, f.n., județul Bacău 2011-10-12
0 / 2011 Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere/cofinanțare în parteneriat cu E-ON Gaz Distribuție S.A. în vederea realizării investiției „Extindere conductă gaze naturale în municipiul Moinești” 2011-10-11
0 / 2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 120/22.09.2011 pentru soluționarea litigiului privind chiria pe terenurile proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Moinești ocupate cu instalații S.C. OMV PETROM S.A. 2011-10-10
0 / 2011 Privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal de Urgență Moinești 2011-10-08
0 / 2011 Privind aprobarea deplasării delegației municipiului Moinești în localitatea Cantemir, Republica Moldova în vederea semnării oficiale a acordului de înfrățire și a deplasării Primarului municipiului Moinești la Convenția Primarilor de la Bruxelles 2011-10-07
0 / 2011 Privind oportunitatea încheierii unui parteneriat global între municipiul Moinești și orașul Cantemir, Republica Moldova 2011-10-06
0 / 2011 Pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 70/2011 26.05.2011 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești, precum și a serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Moinești 2011-10-05
0 / 2011 Privind repartizarea a două locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2011-10-04
0 / 2011 Privind achiziționarea de către Consiliul Local al municipiului Moinești a unui teren în suprafață de 89,00 mp, situat în municipiul Moinești, str. Zorilor, f.n., județul Bacău pentru creare cale de acces la Spitalul Municipal de Urgență Moinești 2011-10-03
0 / 2011 Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2011-09-16
Înapoi