Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2010 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2010 2010-12-05
0 / 2010 Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni 2010-12-02
0 / 2010 Privind aprobarea concesionării terenului şi a construcţiilor aferente ştrandului, situate în municipiul Moineşti, strada George Coşbuc, nr. 21A, judeţul Bacău şi a Caietului de sarcini 2010-11-18
0 / 2010 Privind darea în administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a locuinţei din str. Libertăţii, bl. B1, nr. 22, judeţul Bacău 2010-11-17
0 / 2010 Privind aprobarea unor schimburi de teren solicitate de Executiv în vederea realizării unui proiect pentru construcţia de locuinţe sociale în punctul Căliman 2010-11-16
0 / 2010 Privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Moineşti şi instituirea altor taxe pentru anul 2011 2010-11-15
0 / 2010 Privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici 2010-11-14
0 / 2010 Privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a Municipiului Moineşti pentru anul 2011 2010-11-11
0 / 2010 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Moineşti 2010-11-10
0 / 2010 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în strada T. Vladimirescu, nr. 175A, Asociaţiei „Habitat for Humanity Comăneşti” 2010-11-09
0 / 2010 Privind aprobarea Listei de investiții și a Planului de finanţare practicate de operatorul regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 2010-11-08
0 / 2010 Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Municipiului Moineşti, 2010-11-07
0 / 2010 Privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” 2010-11-04
0 / 2010 Privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” 2010-11-04
0 / 2010 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare practicate de operatorul regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA 2010-11-03
Înapoi