Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași 2017-10-03
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti 2017-10-03
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 2017-10-03
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, nr. 14, județul Bacău 2017-09-28
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, Bl. E1, județul Bacău 2017-09-28
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a două locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău 2017-09-28
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2017-2018, în municipiul Moineşti, judeţul Bacău”. 2017-09-28
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău 2017-09-28
6 / 2017 Proiect de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” SMIS - CSNR 26205 2017-09-28
7 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren apartinând domeniului privat al municipiului Moinesti, în favoarea SC OMV Petrom SA 2017-09-28
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, str. Atelierelor, nr. 1G, județul Bacău 2017-09-28
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a unui spatiu situat în imobilul din str. Căpitan Zăgănescu, nr.14, municipiul Moinești, jud. Bacău 2017-09-28
10 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 100/07.07.2017 pentru aprobarea bugetului proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente” 2017-09-28
1 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 146 din 10.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice "Reabilitare termica cladire rezidentiala Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinesti" - faza: D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 2/10.2016, proiectant S.C. SHUMICON SRL Cluj-Napoca 2017-09-20
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moinesti 2017-09-20
Înapoi