Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău 2018-11-02
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești distruse partial în incendiu 2018-11-02
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești la „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national”, pentru anul 2018 2018-11-02
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-11-02
5 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 66 din 17.06.2014 privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru serviciile notariale necesare desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în municipiul Moinești 2018-11-02
1 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.09.2018 2018-10-23
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2018 2018-10-23
3 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 101 din 7.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, județul Bacău” 2018-10-23
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea atribuirii Contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului 2018-10-23
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineşti, județul Bacău 2018-10-23
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Contractului de lucrări nr. 4 „ Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă în oraşele Buhuşi şi Moineşti; extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti” 2018-10-23
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 24, județul Bacău 2018-10-23
8 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 166/24.09.2018 privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al Municipiului Moinești, Județul Bacău 2018-10-23
9 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea licitației pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului Moinești, în scopul desfășurării unor activități economice 2018-10-23
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în scopul desfășurării unor activități economice 2018-10-23
Înapoi