Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Proiect de Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 195/31.07.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botezatu Sorin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant 2018-03-16
2 / 2018 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2018-03-16
3 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2018 2018-03-16
4 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti 2018-03-16
5 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Moinești – ediția 2018 2018-03-16
6 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „EXTINDERE REȚEA DE PISTE DE BICICLETE ȘI REAMENAJAREA TROTUARELOR PE STRADA MIHAI EMINESCU, STRADA GEORGE COȘBUC ȘI STRADA CĂPITAN ZĂGĂNESCU DIN MUNICIPIUL MOINEȘTI”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 478/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2018-03-16
7 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANA INTEGRATĂ IN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI MOINESTI”, faza SF cu elemente specifice de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.479/2017, proiectant S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. Bacău 2018-03-16
8 / 2018 Proiect de Hotărâre privind înființarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Moinești 2018-03-16
9 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Moineşti nr. 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și trasport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău" 2018-03-16
10 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Moinești, județul Bacău 2018-03-16
11 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești 2018-03-16
12 / 2018 Proiect de Hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului și avizarea documentației de urbanism - Plan Urbanistic Zonal - „Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău 2018-03-16
13 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, adiacent apartamentului nr. 1, bloc B2, strada Tudor Vladimirescu, în vederea extinderii 2018-03-16
14 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii cu timp parțial a Cabinetului Medical Școlar Stomatologic 2018-03-16
15 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. 2018-03-16
Înapoi