Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-28
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moinești 2017-07-28
3 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG Activ Moinești 2017-07-28
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora 2017-07-28
5 / 2017 Diverse: 1. Informare privind achiziționarea imobilului ce aparține Asociației Automobil Clubul Român. 2. Informare referitoare la Raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ -Teritorială Moinești, de către Instituția Prefectului-Județul Bacău 2017-07-28
1 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău 2017-07-07
2 / 2017 Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti 2017-07-07
3 / 2017 Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti 2017-07-07
4 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017 2017-07-07
5 / 2017 Proiect de Hotărâre privind contituirea Comisiei de preluare a unor bunuri ca urmare a încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992 încheiat cu Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC OMV Petrom SA 2017-07-07
6 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Moinesti si Asociația „Orașe, Energie România” Brașov 2017-07-07
7 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente” 2017-07-07
8 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău” 2017-07-07
9 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul Moinești 2017-07-07
10 / 2017 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiuluiMoineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău 2017-07-07
Înapoi